Hotărârea nr. 152/2000

HOTĂRÂRE privind încetarea mandatelor de viceprimari ai Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                   

 

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatelor de viceprimari ai Municipiului Iaşi

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.21 alin.2 şi art.47 alin.1 din Legea nr.69/1991;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Incepând cu data prezentei hotărâri încetează mandatele de viceprimari ai Municipiului Iaşi pentru perioada mandatului 19 iunie 1996 - 24 iunie 2000 ai domnilor :

- prof.dr.ing.Ungureanu Stefan

- ec.Vasile Dumitriu

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului personal pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,

      cons.Mihai Gafiţeanu                                     cons.jr.Lăcrămiora Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.152

din 27 iunie 2000