Hotărârea nr. 151/2000

HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă după constituirea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă după constituirea

Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere că s-a declarat legal constituit Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            În conformitate cu art.20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            ARTICOL UNIC : Se alege preşedintele şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Iaşi, din data de 27 iunie 2000, pe  domnul consilier GAFITEANU MIHAI.

 

 

 

                                                                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             SECRETAR,

      cons.Mihai Gafiţeanu                                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.151

din 27 iunie 2000