Hotărârea nr. 146/2000

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi domnului ALEXANDRU HUSAR spirit de înaltă erudiţie generos susţinător al culturii şi unităţii românilor prieten devotat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de “CETATEAN DE ONOARE” al Municipiului Iaşi, domnului ALEXANDRU HUSAR, spirit de înaltă erudiţie, generos susţinător al culturii şi unităţii românilor, prieten devotat

 

 

            Consiliul  Local al Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.20 lit.u şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            ARTICOL UNIC: Se acordă titlul de “CETATEAN DE ONOARE” al Municipiului Iaşi, domnului ALEXANDRU HUSAR, spirit de înaltă erudiţie, generos susţinător al culturii şi unităţii românilor, prieten devotat.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.dr.Petru Scripcariu                                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Nr.146

din 2 iunie 2000