Hotărârea nr. 139/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării capitalului social al R.A.T.C.Iaşi cu valoarea investiţiilor realizate din alocaţii bugetare şi înregistrarea la Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social al R.A.T.C.Iaşi cu valoarea investiţiilor realizate din alocaţii bugetare şi înregistrarea la Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată, cu privire la exercitarea drepturilor prezentate de lege privind regiile autonome pe care le-a înfiinţat;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Economice privind majorarea capitalului social al R.A.T.C.Iaşi cu valoarea investiţiilor realizate din alocaţii bugetare şi înregistrarea la Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii Contabilităţii nr.82/1991 actualizată şi modificată prin O.G.nr.22/1996;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală modificată şi completată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă majorarea capitalului social al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi.

            Art.2 Se aprobă înregistrarea capitalului social modificat şi aprobat conform art.1 la Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi.

            Art.3 Direcţia Economică şi Regia Autonomă de Transport în Comun Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

    cons.dr.Petru Scripcariu                                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.139

din 2 iunie 2000