Hotărârea nr. 135/2000

HOTĂRÂRE privind transformarea postului de magazioner în post de referent cu studii medii la Serviciul Administrativ

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea postului de magazioner în post de referent cu studii medii la

Serviciul Administrativ

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate emis de Serviciul Administrativ;

            Având în vedere prevederile art.4 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sistemul bugetar;

            Având în vedere prevederile anexei la Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici cap.IV lit.b - funcţii publice de execuţie pct.3 - inspector, referent;

            In temeiul art.28 alin.1 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă transformarea postului de magazioner în post de referent cu studii medii la Serviciul Administrativ.

            Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data adoptării.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

            ec.Petru Petcu                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.135

din 29 mai 2000