Hotărârea nr. 125/2000

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă pe o perioadă de 15 ani a imobilului situat în Iaşi str.Arcu nr.11 MINISTERULUI JUSTITIEI - DIRECTIEI GENERALE A PENITENCIARELOR - PENITENCIARULUI IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă pe o perioadă de 15 ani a imobilului situat în Iaşi, str.Arcu nr.11, MINISTERULUI JUSTITIEI - DIRECTIEI GENERALE A PENITENCIARELOR - PENITENCIARULUI IASI

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul întocmit de Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere solicitarea MINISTERULUI JUSTITIEI - DIRECTIEI GENERALE A PENITENCIARELOR - PENITENCIARUL IASI;

            In temeiul art.86 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie în folosinţă pe o perioadă de 15 ani, MINISTERULUI JUSTITIEI - DIRECTIEI GENERALE A PENITENCIARELOR - PENITENCIARUL IASI, imobil situat în Iaşi, str.Arcu nr.11.

            Art.2 Familiile ce ocupă imobilul se vor recaza în locuinţele proprietatea Consiliului Local Iaşi din str.Tabacului nr.7.

            Art.3 In caz de demolare a imobilului din condiţii de urbanism, beneficiarul - respectiv Penitenciarul Iaşi - nu va avea pretenţii la despăgubiri.

            Art.4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi pentru a negocia clauzele contractului de folosinţă a imobilului din str.Arcu nr.11.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată la D.A.F.I.S. pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DEŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            ec.Petru Petcu                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.125

din 29 mai 2000