Hotărârea nr. 118/2000

HOTĂRÂRE privind preluarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile O.G.nr.102/1999 şi Ordinului nr.152/1999 privind preluarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

            In temeiul art.28 alin.1 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă preluarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav de către Primăria Municipiului Iaşi, predarea - primirea cărţilor de muncă efectuându-se pe baza unui protocol.

            Art.2 Plata drepturilor salariale şi a transportului se va face în limita sumelor virate din fondul special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap în conturi speciale ale Primăriei Municipiului Iaşi deschise la Trezorerie.

            Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data 1.01.2000.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.ec.Vasile Munteanu                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.118

din 24 aprilie 2000