Hotărârea nr. 108/2000

HOTĂRÂRE privind acordarea împuternicirii proprii Biroului de executare a D.A.F.I.S. în vederea îndeplinirii măsurilor asiguratorii şi efectuării procedurii de executare silită pentru realizarea creanţelor bugetare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea împuternicirii proprii Biroului de executare a D.A.F.I.S., în vederea îndeplinirii măsurilor asiguratorii şi efectuării procedurii de executare silită pentru realizarea creanţelor bugetare

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul înregistrat sub nr.5849 din 4.04.2000, întocmit de D.A.F.I.S., prin care se propune acordarea împuternicirii proprii Biroului de executare a D.A.F.I.S. pentru recuperarea debitelor restante ale datornicilor prin luarea măsurilor asiguratorii şi trecerea la executarea silită;

            Având în vedere Legea nr.189/1998, art.6 coroborat cu art.9 alin.3;

            Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.11/1996 modificată şi completată cu Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr.113/1999;

            Având în vedere art.25, alin.3 din Normele pentru aplicarea Legii nr.146/1997, aprobate prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr.760/C/1999;

            Având în vedere anexa nr.1 din Legea nr.189/1998;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă acordarea împuternicirii proprii Biroului de executare a D.A.F.I.S. în vederea îndeplinirii măsurilor asiguratorii şi efectuării procedurii de executare silită a creanţelor bugetare.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Biroul de executare a D.A.F.I.S.Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.ec.Vasile Munteanu                                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.108

din 24 aprilie 2000