• Hotărârea 380/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind virarea de credite de la un aliniat la altul,de la cheltuieli de capital la cheltuieli materiale - subvenţii în cadrul capitolului 63.02. "Servicii şi dezvoltare publică" pe anul 2000
 • Hotărârea 379/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.281/30.10.2000 referitoare la indexarea actualelor tarife pentru chiriile la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea şi patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 378/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de gratuitate a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în str.Păcurari nr.29 către BIBLIOTECA "GH.ASACHI"
 • Hotărârea 377/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării Primarului Municipiului Iaşi - conf.dr.Constantin Simirad la Isfahan în Iran
 • Hotărârea 376/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Consiliului de Administraţie la R.A.T.C.Iaşi
 • Hotărârea 375/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.316 din 29 noiembrie 2000
 • Hotărârea 374/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind necesitatea participării Consiliului Local Iaşi şi a ordonatorului de credite la negocierea clauzelor contractului colectiv de muncă încheiat între patronate reprezentate de administratorii regiilor autonome şi sindicate ca reprezentante ale salariaţilor
 • Hotărârea 373/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind retragerea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Grigore Ureche nr.3 bl.W.Mărăcineanu din administrarea S.C.Iaşi XXI S.C.A. şi trecerea în administrarea Consiliului Local Iaşi
 • Hotărârea 372/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închiriere a unor spaţii aflate în patrimoniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea Inspectoratului Scolar Judeţean Iaşi
 • Hotărârea 371/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în domeniul public al municipiului Iaşi a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar
 • Hotărârea 370/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind "Reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Iaşi"
 • Hotărârea 369/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea de gratuităţi pe toate mijloacele de transport în comun urban beneficiarilor conform Legii nr.44/1994 Legii nr.42/1990 şi a Decretului Lege nr.118/1990
 • Hotărârea 368/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.296 din 30.10.2000 privind indexarea taxelor şi impozitelor locale amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 367/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitului pe clădiri cât şi eşalonarea plăţii acestui impozit pentru contribuabilul Vrânceanu Hristache din Iaşi şos.Păcurari nr.93 bl.474 ap.12
 • Hotărârea 366/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul COTEANU IOAN din Iaşi Sos.Nicolina nr.29 bl.958 ap.11
 • Hotărârea 365/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.TEHNO - STAR S.A.IASI
 • Hotărârea 364/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea raportărilor contabile privind rezultatele financiare ale RATC Iaşi pentru perioada ianuarie - septembrie 2000 şi modificare H.C.L.nr.14 15/2000 cu privire la stabilirea tarifului pe călătorie şi a subvenţiilor acordate transportului în comun
 • Hotărârea 363/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea raportărilor contabile privind rezultatele financiare ale RATC Iaşi pentru perioada ianuarie - septembrie 2000 şi modificare H.C.L.nr.14 15/2000 cu privire la stabilirea tarifului pe călătorie şi a subvenţiilor acordate transportului în comun
 • Hotărârea 362/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe Dn 24 - B-dul Socola (str.Bucium - şos.Bucium)" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 361/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe Dn 24 - Str.Bucium (Calea Chişinăului - B-dul Socola)" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 360/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe Dn 24 - Calea Chişinăului (B-dul T.Vladimirescu - str.Bucium) municipiul Iaşi
 • Hotărârea 359/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe Dn 24 - B-dul T.Vladimirescu Tr.II (str.V.Lupu - Calea Chişinăului)" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 358/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe Dn 24 - B-dul T.Vladimirescu Tr.I (str.Cucu - str.V.Lupu)" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 357/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe Dn 24 - B-dul C.A.Rosetti (tronson colector - str.Cucu)" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 356/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării unei licitaţii publice fără preselecţie pentru execuţia investiţiei "Canalizare şos.Tudor Neculai - şos.Voineşti" din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 355/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării unei licitaţii publice fără preselecţie pentru execuţia investiţiei "Canalizare str.Ciurchi" din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 354/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării unei licitaţii publice fără preselecţie pentru execuţia investiţiei "Canalizare str.I.I.Mironescu" din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 353/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării unei licitaţii publice fără preselecţie pentru execuţia investiţiei "Canalizare str.Moara de Vânt" din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 352/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării unei licitaţii publice fără preselecţie pentru execuţia investiţiei "Canalizare str.Malu" din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 351/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului de cost pentru "Distribuţia Energiei Termice" prin punctele termice şi "Energia termică produsă şi distribuită" prin Centralele Termice de Cvartal
 • Hotărârea 350/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea executării unor lucrări de pictură reprezentând portrete ale foştilor primari aleşi
 • Hotărârea 349/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul ,"Amenajare spaţii comerciale în ansamblul Stefan cel Mare şi Sfânt" ,din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 348/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Municipiului Iaşi pe anul 2000
 • Hotărârea 347/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea premiilor anuale
 • Hotărârea 346/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 345/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani Corpului Gardienilor Publici a unui spaţiu din Cimitirul Eternitate
 • Hotărârea 344/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.283/30.10.2000 prin care s-a aprobat retragerea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Grigore Ureche nr.3 bl.W.Mărăcineanu din capitalul social al S.C.Iaşi XXI şi includerea acestuia în patrimoniul privat al statului
 • Hotărârea 343/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentruf neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.INPROIECT IASI
 • Hotărârea 342/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila IONESCU EUGENIA din Iaşi Bd.Socola nr.14 sc.A et.3 ap.15
 • Hotărârea 341/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila NISTOR MARIA din Iaşi str.Tabacului nr.1C bl.253 sc.C et.2 ap.4
 • Hotărârea 340/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul RUSU VASILE din Iaşi str.Aleea Muşatini nr.19 Bl.H17 sc.C et.1 ap.8
 • Hotărârea 339/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila TALMACIU DOCHITA din Iaşi str.Decebal nr.30 Bl.B6 sc.B. ap.4
 • Hotărârea 338/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul PATRASCU ADAM din Iaşi str.Petru Schiopu nr.11 Bl.H2 ap.3
 • Hotărârea 337/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea şi acordarea de stimulente personalului angajat din cadrul Primăriei Iaşi
 • Hotărârea 336/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 5 (cinci) milioane lei din bugetul local al Municipiului Iaşi pentru finanţarea concursului "Cel mai frumos balcon din Iaşi" ediţia 2000
 • Hotărârea 335/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi în suprafaţă de 9 3 mp. situat în str.Aleea Nicolina nr.13
 • Hotărârea 334/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea valorii obiectivului de investiţii "Modernizare Piaţa Agroalimentară -C.U.G. din municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 333/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al "CITADIN" - D.S.P.M.Iaşi începând cu data de 01.11.2000
 • Hotărârea 332/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Municipiului Iaşi pe anul 2000
 • Hotărârea 331/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea conform legii a unui imobil (hală şi teren) în suprafaţă de 2960 mp. şi în suprafaţă de 30.000 mp. precum şi a blocului 1004 proprietăţile S.C."FORTUS" S.A.Iaşi
 • Hotărârea 330/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încredinţării directă a executării obiectivului "AMENAJARE SPATII COMERCIALE - SUBSOL BLOC B1 DIN ANSAMBLUL STEFAN CEL MARE - IASI" către CITADIN DSPM IASI
 • Hotărârea 329/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectării de către un colectiv de specialişti din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi a obiectivului "AMENAJARE SPATII COMERCIALE - SUBSOL BLOC B1 DIN ANSAMBLUL STEFAN CEL MARE - IASI"
 • Hotărârea 328/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în proprietatea Consiliului Local a imobilului din Iaşi str.Albineţ nr.4 preluat de către stat cu succesiune vacantă
 • Hotărârea 327/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în str.Sf.Andrei nr.62 în suprafaţă de 124 mp. - proprietatea d-lui Neamţu Stelian şi respectiv în Bd.Tudor Vladimirescu - cvartal 16 în suprafaţă de 124 mp. aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 326/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi în suprafaţă de 25 mp.situat în str.Lascăr Catargi nr.66
 • Hotărârea 325/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a terenului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi situat între şos.Arcu şi str.Păcurari în vederea construirii unui lăcaş de cult
 • Hotărârea 324/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea din administrarea S.C.COMAUTOSPORT SA Bucureşti în domeniu public al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 5726 18 mp. situat în Iaşi - Calea Chişinăului nr.134
 • Hotărârea 323/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere pentru Librăria nr.26 şi Librăria Junimea aparţinând S.C."Sedcom Libris"S.A.Iaşi pe o perioadă de 4 ani
 • Hotărârea 322/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a amplasamentelor în vederea construirii a trei grupuri de garaje supraetajate
 • Hotărârea 321/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Calea Galăţii nr.17 bl.F1c în vederea remodelării spaţiilor comerciale existente extinderea acestora şi organizarea unei licitaţii publice pentru terenul ce se va ocupa prin această extindere
 • Hotărârea 320/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 516 24 mp. situat în str.Simion Bărnuţiu în vederea amenajării unui loc de joacă pentru copii
 • Hotărârea 319/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei terenului din str.Erou Aviator Aurel Olaru şi includerea acestuia în patrimoniul privat al Consiliului Local Iaşi
 • Hotărârea 318/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind stabilirea procentului ce revine bugetului local din închirierea sau concesionarea bunurilor proprietate publică a municipiului Iaşi ,aflate în administrarea instituţiilor publice
 • Hotărârea 317/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii publice pentru amplasamentele propuse în vederea construirii a 3 garaje situate în str.Impăcării între blocurile 913 şi 915 terenul fiind aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 316/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încredinţarea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 25 ani către instituţia de utilitate publică O.C.A.O.T.A. imobilul situat în B-dul C.A.Rosetti nr.30 compus din clădire (P+1)în suprafaţă de 262 5 mp. şi anexe în suprafaţă totală de 316 37 mp.
 • Hotărârea 315/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.FORTUS S.A.IASI
 • Hotărârea 314/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în domeniul public al municipiului Iaşi a clădirilor din str.Aviaţiei nr.2
 • Hotărârea 313/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.267 din 6 octombrie 2000
 • Hotărârea 312/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modul de comercializare pe raza municipiului Iaşi a plantelor medicinale florilor fructelor şi ciupercilor de pădure
 • Hotărârea 311/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încredinţarea directă a lucrărilor de împietruire străzi în municipiul Iaşi către D.S.P.M. - Citadin
 • Hotărârea 310/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea în lista de investiţii pe anul în curs a lucrărilor de împietruire pe străzile din municipiul Iaşi conform anexei
 • Hotărârea 309/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind obligaţia persoanelor ce deţin terenuri pe raza municipiului Iaşi de a asigura delimitarea amenajarea şi salubrizarea acestora
 • Hotărârea 308/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind studiul de prefezabilitate în vederea construirii unui depozit ecologic - centru de triaj compostare salubrizare şi conservarea actualului depozit de deşeuri Tomeşti
 • Hotărârea 307/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încredinţarea directă către D.S.P.M."Citadin" a execuţiei lucrărilor de amenajare a punctelor gospodăreşti prevăzute cu eurocontainere ecologice în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 306/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în lista de investiţii pe anul în curs a amenajării de puncte gospodăreşti prevăzute cu eurocontainere ecologice în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 305/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui premiu de 100 milioane net domnului prof.univ.dr.IOAN CAPROSU
 • Hotărârea 304/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila CIOPATE ANA din Iaşi str.Anastasie Panu nr.2B bl.Muntenia sc.A ap.3
 • Hotărârea 303/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul GANDAC LEON din Iaşi str.Bucium nr.19 bl.B2-1 sc.D et.2 ap.1
 • Hotărârea 302/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plata a impozitelor şi taxelor locale precum şi scutirea la plată a majorărilor de întârziere şi penalităţilor calculate pentru nedeclararea şi neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.AGROINDUSTRIALA BUCIUM S.A.
 • Hotărârea 301/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind finanţarea în condiţiile Legii nr.114/1996 a blocului 482D Canta IV Păcurari
 • Hotărârea 300/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui premiu de 30 milioane lei pictorului CONSTANTIN AGAFITEI
 • Hotărârea 299/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei pictorului CONSTANTIN AGAFITEI a unui număr de patru lucrări - pictură ulei pe carton reprezentând peisaje din oraşul Iaşi
 • Hotărârea 298/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării cuantumului sumelor acordate pentru realizarea programului de asistenţă a mamelor singure şi cu o situaţie materială precară
 • Hotărârea 297/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei de închiriere a patinelor din dotarea patinoarului artificial
 • Hotărârea 296/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indexarea taxelor şi impozitelor locale amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 295/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind zonarea terenurilor aflate în intravilanul municipiului Iaşi pe categorii de impozite
 • Hotărârea 294/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi licitarea proiectării obiectivului de investiţii "Amenajarea staţie - pilot pentru producerea materialului dendrologic şi floricol în municipiul Iaşi - pepiniera - Tudor Neculai"
 • Hotărârea 293/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind construirea unui post trafo aerian pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului "BALASTIERA CRISTESTI"
 • Hotărârea 292/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea cadrului legislativ şi a reglementărilor locale cu privire la administrarea deşeurilor din hârtie de toate tipurile în concordanţă cu reglementările şi normele existente în Uniunea Europeană
 • Hotărârea 291/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asigurarea încălzirii pavilionului administrativ pensiunii şi WC-ului public din Piaţa Agroalimentară "Alexandru cel Bun" Iaşi cu centrală termică pe gaz metan
 • Hotărârea 290/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Canalizare str.I.I.Mironescu" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 289/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Canalizare str.Ciurchi"Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 288/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Canalizare str.Malu" Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 287/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie a proiectării pentru lucrarea,"CONSOLIDARE SI AMENAJARE VESTIGII ARHEOLOGICE DIN ANSAMBLUL STEFAN CEL MARE - IASI"
 • Hotărârea 286/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Municipiului Iaşi pe anul 2000
 • Hotărârea 285/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în patrimoniul public al municipiului Iaşi a clădirii internat nr.1 din str.Sărăriei nr.189 şi în administrarea directă a Universităţii de Arte "George Enescu"
 • Hotărârea 284/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unui amplasament în vederea amplasării unui grup de două garaje
 • Hotărârea 283/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind retragerea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Grigore Ureche nr.3 bl.W.Mărăcineanu din capitalul social al S.C."Iaşi XXI"S.C.A. şi includerea acestuia în patrimoniul privat al statului
 • Hotărârea 282/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fond locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 281/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indexarea actualelor tarife pentru chiriile la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea şi patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 280/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 25 mp. situat în str.Lascăr Catargi nr.66 aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi către Domnii Andronic Bogdan Constantin şi Andronic Adriana Elena
 • Hotărârea 279/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi str.Sf.Andrei nr.62 în suprafaţă de 124 mp. proprietatea Domnului Neamţu Stelian cu terenul situat în Iaşi - B-dul Tudor Vladimirescu aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 278/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea exceptării de la plata impozitului pe clădiri a construcţiilor speciale existente în evidenţa RAT Iaşi la data de 31.12.1999
 • Hotărârea 277/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în domeniul public al municipiului Iaşi a terenului din str.Aviaţiei nr.2
 • Hotărârea 276/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în obiectul de activitate a alimentaţiei publice
 • Hotărârea 275/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea spaţiului cu destinaţie fast - food din Piaţa agroalimentară Independenţei bloc D1 - D2 în administrarea DSPM Citadin
 • Hotărârea 274/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în proprietatea privată a Consiliului Local a imobilului din B-dul C.A.Rosetti nr.30
 • Hotărârea 273/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea în folosinţă de către Regia Autonomă de Termoficare Iaşi a obiectivului: clădire punct termic echipamente şi teren aferent din B-dul Poitiers nr.10 zona Manta Roşie aflat în proprietatea S.C.FORTUS S.A.IASI
 • Hotărârea 272/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea spaţiilor comerciale din incinta pieţelor agroalimentare aflate în proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 269/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi ÎNALT PREA SFINŢITULUI IERONIMOS MITROPOLIT AL THIVEI SI LEVADIEI
 • Hotărârea 268/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi PREA FERICITULUI TEOCTIST PATRIARHUL ROMÂNIEI
 • Hotărârea 265/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru cinstirea memoriei celui ce a fost lider sindicat la S.C."TEPRO" S.A. - VIRGIL SĂHLEANU începând cu data prezentei hotărâri se declară "EROU AL LUPTEI SINDICALE"
 • Hotărârea 264/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasării în incinta unităţii "TEPRO"S.A.IASI a bustului celui ce a fost lider de sindicat - VIRGIL SĂHLEANU
 • Hotărârea 263/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 20.000.000 lei doamnei MARIETA SĂHLEANU pentru cheltuielile legate privind comemorarea memoriei liderului de sindicat de la "TEPRO"S.A. - VIRGIL SĂHLEANU
 • Hotărârea 262/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbarii denumirii Căii Chişinăului pe tronsonul cuprins între S.C."TEPRO"S.A. - Şos.Iaşi -Tomeşti în BULEVARDUL VIRGIL SĂHLEANU
 • Hotărârea 261/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării a 50 bucăţi autobuze (second - hand) tip SAVIEM - RENAULT
 • Hotărârea 260/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr.144/1997 privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte şi contravenţii în domeniul transportului în comun
 • Hotărârea 259/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN IASI
 • Hotărârea 258/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea SERVICIULUI AJUTOR SOCIAL GRATUITĂŢI FACILITĂŢI
 • Hotărârea 257/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării de bilete de călătorie în mijloacele de transport de către personalul de bord numai în timpul staţionării în staţii
 • Hotărârea 256/2000 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE,privind aprobarea reconfigurării parcelarului în municipiul Iaşi,Str.Sf.Lazăr
 • Hotărârea 255/2000 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenului în suprafaţă de 1.900 mp. situat în Iaşi zona Palat strada Sf.Lazăr nr.66
 • Hotărârea 254/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie a proiectării pentru lucrarea "CENTRU DE SERVICII PENTRU MAMĂ ŞI COPIL - HECUBA" din Iaşi str.Codrescu nr.6
 • Hotărârea 253/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asigurarea încălzirii sediului administrativ al cimitirului "Buna Vestire" cu centrală termică pe gaz metan
 • Hotărârea 252/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asigurarea încălzirii imobilului din Iaşi str.N.Gane nr.1 cu centrală termică pe gaz metan
 • Hotărârea 251/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local
 • Hotărârea 250/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilului situat în Iaşi Al.Rozelor nr.50 (str.Socola nr.92 nr.vechi)
 • Hotărârea 249/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea art.3 alin.2 şi 3 din H.C.L.M.nr.59/31.03.1997 74/23.04.1997 112/26.05.1997 135/21.07.1997 165/20.10.1997 referitoare la concesionarea suprafeţelor de teren ce depăşesc terenul aferent locuinţelor cumpărate în baza Legii nr.112/1995 şi revocarea H.C.L.M.nr.85/03.05.1999 cu privire la concesionarea directă a suprafeţelor de teren ce constituie curţile locuinţelor situate în Pav.C.F.R.-Dacia către titularii contractelor de vânzare - cumpărare a locuinţelor
 • Hotărârea 248/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea a două cămine cu destinaţie de locuinţe sociale
 • Hotărârea 247/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind construirea prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe a două apartamente de trei camere în valoare de 715.963.000 lei
 • Hotărârea 246/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Canalizare şos.Tudor Neculai - şos.Voineşti" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 245/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Canalizare str.Moara de Vânt" Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 244/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea creditelor necesare pentru cheltuieli de personal şi cheltuieli materiale la Autorităţi publice şi Asistenţă socială
 • Hotărârea 243/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobare suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000
 • Hotărârea 242/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reglementarea comercializării produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Iaşi
 • Hotărârea 241/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către Organizaţii neguvernamentale şi partide
 • Hotărârea 240/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea pieţei agroalimentare în zona SĂRĂRIE municipiul Iaşi
 • Hotărârea 239/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în patrimoniul public al municipiului Iaşi a lucrărilor de artă monumentală Gr.T.Popa şi Titu Maiorescu
 • Hotărârea 238/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind utilizarea sumei de 500.000.000 lei pentru executarea de lucrări de reparaţii consolidări şi modificare a imobilului situat în strada Codrescu nr.6 Iaşi
 • Hotărârea 237/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind declararea zilei de 22 septembrie ziua "In oraşul meu o zi fără maşină"
 • Hotărârea 236/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea gratuită a uniformelor de serviciu lucrătorilor comerciali din cadrul Direcţiei Pieţe şi Direcţiei de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 235/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către Organizaţii neguvernamentale şi partide
 • Hotărârea 234/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în patrimoniul privat al Consiliului Local Iaşi a Muzeului "Mihai Eminescu" din Parcul Copou înfiinţarea Muzeului Municipal "M.Eminescu" şi colaborarea cu Muzeul Literaturii Române pentru realizarea activităţii de muzeu
 • Hotărârea 233/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii şi structurii Serviciului Autorizarea Activităţii Private în Serviciul Privatizare şi Asistenţa Afacerilor
 • Hotărârea 232/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea a 16 posturi de îngrijitor de la CITADIN D.S.P.M. la Personalul Muncitor şi de Deservire din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi prin redistribuire
 • Hotărârea 231/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei Municipale de verificare şi aprobare a dosarelor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav
 • Hotărârea 230/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.15/31.01.2000 pentru pentru modificarea tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale RATC Iaşi şi anularea HCL nr.71 din 20.03.2000
 • Hotărârea 229/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea gratuităţii pe o linie sau 2 linii pentru zilele pare (impare) pe mijloacele de transport în comun pensionarilor trecuţi de 70 de ani în funcţie de solicitările beneficiarilor
 • Hotărârea 228/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind lista de investiţii modificată ca anexă la bugetul local pe anul 2000
 • Hotărârea 227/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea din fondul de rezervă bugetară a creditelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor cu alegerile şi cu protecţia civilă
 • Hotărârea 226/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind utilizarea fondului de rulment care reprezintă excedentul bugetului anului 1999 al Consiliului Local Municipal
 • Hotărârea 225/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea planului urbanistic de detaliu din zona Catedralei Romano-Catolice
 • Hotărârea 224/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea şi însuşirea patrimoniului turistic al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 223/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din administrarea R.A. TERMOFICARE în administrarea SPITALULUI UNIVERSITAR DE PSIHIATRIE SOCOLA IAŞI a centralei termice LSM din str.Lascăr Catargi nr.7-9.
 • Hotărârea 222/2000 - Municipiul Iași

  HOTARĂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a terenului în suprafaţă de 2005 mp situat în Str.Movileni nr.18-20 în vederea construirii unui lăcaş de cult.
 • Hotărârea 221/2000 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea reconfigurării parcelarului în Municipiul Iaşi zona Palat strada Sf.Lazăr
 • Hotărârea 220/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al domnului Hozoc Florin
 • Hotărârea 219/2000 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului BUCU ION
 • Hotărârea 218/2000 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind respingerea proiectului de hotărâre având ca obiect concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 300 mp. aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Municipiul Iaşi - str.Piaţa Unirii nr.2 bloc B10 parter către S.C. "AMANDINA" S.R.L. în vederea extinderii spaţiului de alimentaţie publică şi comerţ.
 • Hotărârea 217/2000 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind respingerea proiectului de hotărâre având ca obiect organizarea unei licitaţii pentru amplasamentele propuse în vederea construirii a 3 garaje situate în str.Impăcării între blocurile 913 şi 915 terenul fiind aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi.
 • Hotărârea 216/2000 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind respingerea proiectului de hotărâre având ca obiect organizarea unei licitaţii pentru amplasamentul propus în vederea construirii unui spaţiu comercial provizoriu - în str.Cetăţuia nr.4 terenul fiind în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 215/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor municipali în AGA la S.C."Iaşi XXI" SCA
 • Hotărârea 214/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilităţi la plata abonamentelor pe mijloacele de transport în comun pentru pensionarii cu un venit de până la 1.000.000 lei/lună
 • Hotărârea 213/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie a expertizării şi a proiectării documentaţiei de reabilitare a Stadionului "Emil Alexandrescu" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 212/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea gratuită a uniformelor de serviciu inspectorilor de specialitate de la Serviciul Control Urbanism şi Corp Control Primar în vederea asigurării prestigiului social în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu conform H.G.nr.667/1991
 • Hotărârea 211/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea postului de stenodactilograf în post de inspector cu studii medii la Serviciul Gospodărie Comunală
 • Hotărârea 210/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea postului de arhivar cu studii medii în post de inspector cu studii medii din cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală
 • Hotărârea 209/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea postului de operator - rol în post de referent
 • Hotărârea 208/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea posturilor de referent cu studii medii în posturi de inspector cu studii medii din cadrul Serviciului Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară
 • Hotărârea 207/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a numărului de personal pentru "CITADIN"- Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi
 • Hotărârea 206/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea tarifului serviciului de salubrizare
 • Hotărârea 205/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic la obiectivul de investiţii "Modernizare Piaţa Agroalimentară C.U.G." Municipiul Iaşi şi organizarea licitaţiei pentru execuţie
 • Hotărârea 204/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Modernizare Piaţa Agroalimentară C.U.G." Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 203/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie a proiectării obiectivului de investiţii "Canalizare - stradela Mizil" din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 202/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie a proiectării obiectivului de investiţii "Canalizare - str.Donos" din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 201/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie a proiectării obiectivului de investiţii "Canalizare - str.Soficu" din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 200/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie a proiectării obiectivului de investiţii "Canalizare - str.Baş Ceauş" din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 199/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind normele de organizare şi efectuare autorizată a transportului public urban de persoane prin curse regulate cu mijloace de transport în comun (tramvaie troleibuze autobuze microbuze şi autoturisme cu capacitate peste 5 locuri) pe teritoriul municipiului Iaşi
 • Hotărârea 198/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea circulaţiei rutiere în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 197/2000 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind organizarea şi efectuarea autorizată a transportului public urban de persoane în regim de TAXI în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 196/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie pentru proiectare a obiectivului de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe DN24 - Bd.C.A.Rosetti (tronson colector - str.Cucu)" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 195/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie pentru proiectare a obiectivului de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe DN24 - Bd.T.VladimirescuTr.I (str.Cucu -str.V.Lupu)" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 194/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie pentru proiectare a obiectivului de investiţii ,"Ranforsare sistem rutier pe DN24 - Bd.T.Vladimirescu Tr.II (str.V.Lupu - Calea Chişinăului)",municipiul Iaşi
 • Hotărârea 193/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie pentru proiectare a obiectivului de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe DN24 - Calea Chişinăului (Bd.T.Vladimirescu Tr.II - str.Bucium)" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 192/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie pentru proiectare a obiectivului de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe DN24 - Str.Bucium (Calea Chişinăului - Bd.Socola)" Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 191/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie pentru proiectare a obiectivului de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe DN24 - Bd.Socola (str.Bucium - şos.Bucium)" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 190/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic de execuţie pentru obiectivul de investiţii "Modernizare Piaţa Agroalimentară Păcurari" Municipiul Iaşi şi organizarea licitaţiei pentru execuţia acestuia
 • Hotărârea 189/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate şi proiectul tehnic ce cuprinde principalii indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizare Piaţa Agroalimentară Păcurari" Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 188/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic a detaliilor de execuţie şi a organizării licitaţiei execuţiei obiectivului de investiţii "Modernizare piaţa agroalimentară şi agrementare fluxuri de circulaţie în zona Hala Centrală" Municipiul Iaşi.
 • Hotărârea 187/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încredinţării directe a execuţiei obiectivului de investiţii "Alimentare cu apă din pânza freatică a Strandului Municipiului Iaşi? către D.S.P.M."CITADIN" Iaşi
 • Hotărârea 186/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Alimentare cu apă din pânza freatică a Strandului Municipiului Iaşi"
 • Hotărârea 185/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobare obiectivului de investiţii "CANALIZARE STRADELA AL.IPSILANTI" şi încredinţarea directă a execuţiei
 • Hotărârea 184/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobare obiectivului de investiţii "CANALIZARE STR.DRAGOŞ" şi încredinţarea directă a execuţiei acesteia
 • Hotărârea 183/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobare obiectivului de investiţii "CANALIZARE STR.7 OAMENI" şi încredinţarea directă a execuţiei
 • Hotărârea 182/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobare obiectivului de investiţii "CANALIZARE STR.ZBORULUI " şi încredinţarea directă a execuţiei
 • Hotărârea 181/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobare obiectivului de investiţii "CANALIZARE STR.OBREJA" şi încredinţarea directă a execuţiei
 • Hotărârea 180/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic de execuţie a obiectivului de investiţii "Modernizarea Pieţei Agroalimentare Dacia - ansamblul IV" din municipiul Iaşi şi încredinţarea directă a execuţiei lucrării către constructorul iniţial S.C.CONEST S.A.Iaşi sub rezerva obţinerii aprobărilor de la M.L.P.A.T.şi Ministerul de Finanţe.
 • Hotărârea 179/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Modernizarea Pieţei Agroalimentare Dacia - ansamblul IVG" din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 178/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.TEROM S.A.IASI
 • Hotărârea 177/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 176/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.27/22.02.1999 şi H.C.L.nr.171/09.08.1999 care se referă la componenţa comisiilor Consiliului Local implicate în vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă în conformitate cu H.G.nr.505/1998
 • Hotărârea 175/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei pentru închirierea directă a locuinţelor aflate în administrarea fondului imobiliar de stat şi a celor aflate în patrimoniul Consiliului Local precum şi completarea criteriilor de prioritate în atribuirea acestora
 • Hotărârea 174/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.140/17.08.1998 referitor la componenţa comisiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea sau proprietatea Consiliului Local Iaşi
 • Hotărârea 173/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.nr.505/1998
 • Hotărârea 172/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.139/17.08.1998 referitor la componenţa comisiei Consiliului Local de propuneri repartizări spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă pentru organizaţii neguvernamentale non profit şi partide politice
 • Hotărârea 171/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui abonament de 20.000 lei valabil 18 zile pe sezon pentru intrarea pensionarilor în incinta Plajei Nicolina
 • Hotărârea 170/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al "CITADIN" - D.S.P.M.Iaşi pentru anul 2000
 • Hotărârea 169/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 168/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prognozei bugetului de venituri şi cheltuieli pe perioada 2001 - 2003
 • Hotărârea 167/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării în structură a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000
 • Hotărârea 166/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000
 • Hotărârea 165/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului contractelor de comodat în folosinţă gratuită ale medicilor ce folosesc spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 164/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa str.Măgurii nr.2 bloc 624 parter de către Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Iaşi
 • Hotărârea 163/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi,str.Păcurari nr. 45,cu intrare prin str.Cişmeaua Păcurari nr.2
 • Hotărârea 162/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbul de terenuri din Iaşi - str.Başotă nr.2 în suprafaţă de 16 60 mp. proprietatea S.C."INDIANA" S.R.L. (delimitat de punctele 1 1' 5' 5) cu terenul în suprafaţă de 16 60 mp. aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi situat în imediata vecinătate (delimitat de punctele 5' 4 4' 5'')
 • Hotărârea 161/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea licitaţiei unui amplasament propus pentru construirea unui spaţiu comercial provizoriu (chioşc) - în str.I.Simionescu nr.35
 • Hotărârea 160/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 150 mp. aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Bd.Dacia nr.34 lateral bloc SC 10 pentru construire în vederea extinderii spaţiului de producţie existent şi însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului
 • Hotărârea 159/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi în suprafaţă de 9 3 mp. situat în Str.Aleea Nicolina nr.13 de către S.C."TELEBIT" S.R.L. în vederea extinderii spaţiului comercial existent
 • Hotărârea 158/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a terenului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi în suprafaţă de 233 mp. situat în str.Dimineţii nr.64 în vederea construirii unei locuinţe
 • Hotărârea 157/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii pentru amplasamentul propus în vederea construirii unui spaţiu comercial provizoriu - în str.Columnei intersecţie cu str.I.Simionescu terenul fiind aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 156/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.196/18.08.1999 cu privire la însuşirea inventarului de mijloace fixe înscrise în patrimoniul R.A.T.C.Iaşi ce fac obiectul domeniului public al municipiului Iaşi
 • Hotărârea 155/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea în administrarea R.A.T.C.Iaşi a mijloacelor fixe proprietate publică a Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 154/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii şi componenţei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 153/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarilor municipiului Iaşi
 • Hotărârea 152/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatelor de viceprimari ai Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 151/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă după constituirea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 150/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 149/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 4 iunie 2000
 • Hotărârea 148/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 147/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi domnului profesor - pictor CONSTANTIN RADINSCHI
 • Hotărârea 146/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi domnului ALEXANDRU HUSAR spirit de înaltă erudiţie generos susţinător al culturii şi unităţii românilor prieten devotat
 • Hotărârea 145/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea servituţii de trecere S.C."SIOVAL" S.R.L. în vederea realizării accesului către spaţiul comercial proprietatea societăţii situat în str.Cuza Vodă nr.1A bl.8 parter
 • Hotărârea 144/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.nr.505/1998
 • Hotărârea 143/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 1999 al Regiei Autonome de Termoficare Iaşi
 • Hotărârea 142/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fond locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 141/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.Termoficare Iaşi pentru anul 2000"
 • Hotărârea 140/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 1999 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 139/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării capitalului social al R.A.T.C.Iaşi cu valoarea investiţiilor realizate din alocaţii bugetare şi înregistrarea la Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi
 • Hotărârea 138/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării unui teren în vederea realizării locuinţelor individuale pentru familiile evacuate din Căminul S.C.PREBOC S.A. IASI
 • Hotărârea 137/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în administrarea Consiliului Local a două spaţii cu altă destinaţie situate în str.Codrescu nr.6
 • Hotărârea 136/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind angajarea a 200 de agenţi de pază
 • Hotărârea 135/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea postului de magazioner în post de referent cu studii medii la Serviciul Administrativ
 • Hotărârea 134/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor economici la obiectivul de investiţii "AMENAJARE STRADA STIHII" din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 133/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii ?AMENAJARE SPATII CAZARE SI TRATAMENT PENTRU CÂINII COMUNITARI? din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 132/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind trecerea Biroului Preţuri şi Tarife de la Direcţia Economică la Direcţia de Control Financiar şi Audit Intern precum şi schimbarea denumirii acestuia în ,Birou Control Preţuri şi Tarife
 • Hotărârea 131/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea persoanei juridice care va administra câteva spaţii situate în incinta Strandului municipal
 • Hotărârea 130/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii de către R.A.TERMOFICARE a suprafeţei de 19 698 mp. în P.T. ?A.Panu? către B.R.D. - Sucursala Iaşi
 • Hotărârea 129/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 2107 mp. situat în Bd.C.A.Rosetti nr.20 în vederea realizării unor funcţiuni conform prevederilor P.U.G.
 • Hotărârea 128/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii publice pentru 2 amplasamente propuse în vederea construirii a 2 spaţii comerciale provizorii în Pasaj Piaţa Unirii la intrarea în grupul sanitar public
 • Hotărârea 127/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea în proprietate privată a Consiliului Local Iaşi a unor spaţii comerciale amplasate în Piaţa Agroalimentară Alexandru cel Bun
 • Hotărârea 126/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă Serviciului de Telecomunicaţii Speciale - Unitatea Militară 0910 Iaşi
 • Hotărârea 125/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă pe o perioadă de 15 ani a imobilului situat în Iaşi str.Arcu nr.11 MINISTERULUI JUSTITIEI - DIRECTIEI GENERALE A PENITENCIARELOR - PENITENCIARULUI IASI
 • Hotărârea 124/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale şi partide
 • Hotărârea 123/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionarea terenului în suprafaţă de 2470 mp. situat în Iaşi şos.Nicolina nr.83-85 Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi în vederea construirii unui lăcaş de cult
 • Hotărârea 122/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea posturilor de referent şi stenodactilograf de la Biroul Secretariat Tehnic al Consiliului Local Municipal Iaşi în posturi de inspectori
 • Hotărârea 121/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a terenului în suprafaţă de 1510 mp. situat în B-dul Poitiers - în incinta Liceului "Dimitrie Mangeron" în vederea construirii unui lăcaş de cult
 • Hotărârea 120/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000
 • Hotărârea 119/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea cadrului legislativ şi a reglementărilor locale cu privire la administrarea deşeurilor din materiale plastice de toate tipurile în concordanţă cu reglementările şi normele existente în Uniunea Europeană
 • Hotărârea 118/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
 • Hotărârea 117/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea posturilor de referent cu studii superioare în posturi de inspectori de specialitate cu studii superioare şi a posturilor de referent cu studii medii în posturi de inspector cu studii medii la Serviciul A.P.L.
 • Hotărârea 116/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acoperirea unor cheltuieli necesare asigurării ordinii şi liniştii publice în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 115/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor speciale pentru servicii şi dotări suplimentare aferente manifestărilor expoziţionale şi reducerea taxei de utilizare pentru suprafeţe exterioare mai mari de 15 mp.
 • Hotărârea 114/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.77/1997
 • Hotărârea 113/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea formularului "Contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţe" aprobat de H.C.L.nr.14 din 25 ianuarie 1999
 • Hotărârea 112/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru Societatea Naţională de Telecomunicaţii "ROMTELECOM" Sucursala DIRECTIA DE TELECOMUNICATII IASI
 • Hotărârea 111/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.AUTOTRANSPORT S.A.IASI
 • Hotărârea 110/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.SUPREM S.A.IASI
 • Hotărârea 109/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.NICOLINA S.A.IASI
 • Hotărârea 108/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea împuternicirii proprii Biroului de executare a D.A.F.I.S. în vederea îndeplinirii măsurilor asiguratorii şi efectuării procedurii de executare silită pentru realizarea creanţelor bugetare
 • Hotărârea 107/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind virarea unei cote în procent de 25% din sumele încasate la bugetul local de la persoanele depistate contraveniente în mijloacele de transport în comun de către personalul R.A.T.C.Iaşi în contul Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 106/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de mijloace de transport în comun de către R.A.T.C.Iaşi
 • Hotărârea 105/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind clarificarea situaţiei juridice a unor imobile şi terenuri situate în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 104/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor locale pentru Strandul Municipal
 • Hotărârea 103/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în proprietatea privată a Consiliului Local Iaşi a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă situate în B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt nr.38 bl.B2 aflate la subsol şi parter
 • Hotărârea 102/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea din capitalul social al S.C."IASI XXI" a imobilului din Iaşi str.Păcurari nr.21 şi atribuirea acestuia în folosinţa gratuită pe o perioadă de 10 ani INSPECTORATULUI DE POLITIE
 • Hotărârea 101/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea reconfigurării parcelarului în Municipiul Iaşi,Soseaua Nicolina nr.83-85
 • Hotărârea 100/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reconfigurării parcelarului în Municipiul Iaşi strada Păcurari nr.153 nr.155 şi nr.157
 • Hotărârea 99/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reconfigurării parcelarului în municipiul Iaşi strada Mitropolit Varlaam nr.35
 • Hotărârea 98/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reconfigurării parcelarului în municipiului Iaşi Şoseaua Naţională nr.178 - 180
 • Hotărârea 97/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unui amaplasament în vederea amplasării unui garaj
 • Hotărârea 96/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu intersecţie str.Mircea cel Bătrân str.Cerna în vederea restructurării spaţiilor comerciale provizorii existente extinderea acestora şi organizarea unei licitaţii publice pentru terenul ce se va ocupa prin această extindere
 • Hotărârea 95/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Vămăşoaia nr.15 bl.A3-4 parter ap.1
 • Hotărârea 94/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în proprietatea Consiliului Local a imobilului din IASI str.Muşatini nr.51 bl.P2 sc.B et.IV ap.17 preluat de către stat cu succesiune vacantă
 • Hotărârea 93/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea de gratuitate pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă a cărui chiriaş este BIBILIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA "M.EMINESCU"
 • Hotărârea 92/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr.61 din 20 martie 2000 privind împărţirea pe zone a municipiului IASI în vederea achiziţionării de locuinţe de pe piaţa liberă
 • Hotărârea 91/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea de gratuitate pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă a cărui chiriaş este Tribunalul - Iaşi
 • Hotărârea 90/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.505/1998
 • Hotărârea 89/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii pentru un amplasament propus pentru construirea unui spaţiu comercial provizoriu (chioşc) - în Str.I.Simionescu nr.35
 • Hotărârea 88/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii pentru un amplasament propus pentru construirea unui spaţiu comercial provizoriu (chioşc) - în Str.Grădinari nr.6
 • Hotărârea 87/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi în suprafaţă de 4 46 mp. situat în Bd.N.Iorga nr.1 - Complex "Podu de Piatră" către D-na TURCU ELENA în vederea extinderii spaţiului comercial proprietate din Bd.N.Iorga nr.1
 • Hotărârea 86/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii pentru amplasamentele propuse pentru construirea a 6 garaje situate în Sos.Păcurari nr.15 terenul fiind aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 85/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii pentru amplasamentul propus pentru constuirea unui garaj - în suprafaţă de 18 0 mp. pe terenul situat lângă Complex "Flora" - Tătăraşi aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 84/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.49 din 31 martie 1997
 • Hotărârea 83/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea "Jurnalului Consiliului Local al Municipiului Iaşi" începând cu anul 2000
 • Hotărârea 82/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local Municipal Iaşi cu un investitor în vederea executării unor investiţii pe terenul situat în str.Anastasie Panu intersecţie cu str.Elena Doamna cu o suprafaţă de 11.000 mp.
 • Hotărârea 81/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 8 nr.1 din H.C.L.nr.296/16.12.1999 cu privire la stabilirea taxelor şi impozitelor locale şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 80/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.257 din 18 noiembrie 1999
 • Hotărârea 79/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi Str.Albinelor nr.8 în suprafaţă de 335 mp. proprietatea DOAMNEI LUCHIAN MARIA cu terenul situat în Iaşi str.Păcurari nr.94 aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 78/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor speciale pentru organizarea de manifestări expoziţionale pe anul 2000
 • Hotărârea 77/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea şi acordarea de stimulente personalului angajat în cadrul Primăriei Municipiului Iaşi - D.F.P.L.
 • Hotărârea 76/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabilul NOVAC MIHAI din Iaşi Sos.Naţională bl.D5 sc.A ap.4
 • Hotărârea 75/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabilul POPA NECULAI din Iaşi Bd.Alexandru cel Bun nr.34-36 bl.H1-2 et.1
 • Hotărârea 74/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabilul CIOFU IOAN din Iaşi str.Uzinei nr.48
 • Hotărârea 73/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei a suprafeţei de 19 47 mp. reprezentând cota indiviză a spaţiului situat în str.Păcurari nr.179 bl.590C parter
 • Hotărârea 72/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.67/1999 referitoare la finanţarea publicării cărţii "DOCUMENTE PRIVITOARE LA ISTORIA IASILOR"
 • Hotărârea 71/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.38/28.02.2000 pentru acordarea unor facilităţi la plata abonamentelor pe mijloacele de transport în comun
 • Hotărârea 70/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei ,REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN IASI ,pentru anul 2000
 • Hotărârea 69/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea R.A.Termoficare Iaşi la plata majorărilor de întârziere în sumă de 2.293.830.852 lei pentru neplata la termen la bugetul local a impozitului de profit aferent anului 1998
 • Hotărârea 68/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui premiu de 30 milioane lei pictorului DAN HATMANU
 • Hotărârea 67/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE al Municipiului Iaşi pictorului DAN HATMANU
 • Hotărârea 66/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei pictorului Dan Hatmanu a lucrărilor de pictură "IASUL EVOCARE SENTIMENTALA"
 • Hotărârea 65/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea ca aleea situată în Iaşi din faţa Cazărmii Mari de la Copou să poarte denumirea de "ALEEA MAREŞALILOR"
 • Hotărârea 64/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind promovarea investiţiei "ALIMENTARE DIN PÂNZA FREATICĂ A STRANDULUI MUNICIPIULUI IASI"
 • Hotărârea 63/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind promovarea investiţiei "AMENAJARE SPATII CAZARE SI TRATAMENT CÂINI COMUNITARI" din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 62/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea expertizei tehnice de evaluare a terenului în suprafaţă de 23 56 mp. situat în Municipiul Iaşi - Str.Străpungere Silvestru nr.4 bl.CL17 parter
 • Hotărârea 61/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea preţului de cost pentru apartamentele ce urmează a fi achiziţionate de către Primăria Municipiului Iaşi pe piaţa liberă cu fonduri provenite din vânzarea spaţiilor comerciale
 • Hotărârea 60/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.171/09.08.1999 referitoare la componenţa comisiei de verificare a expertizelor spaţiilor comerciale ce urmează a fi vândute conform H.G.nr.505/1998
 • Hotărârea 59/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al domnului VALENTIN CLOCOTICI
 • Hotărârea 58/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului ing.CRUDU AUREL
 • Hotărârea 57/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din administrarea A.N.D. în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a traseului DN 24 aflat pe Şoseaua Stefan cel Mare de la km 200+350 la 202+350 şi preluarea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi în administrarea A.N.D.a variantei de trafic cuprinse între B-dul C.A.Rosetti - Cârlig - intersecţie cu D.N.24 în lungime de 4 225 km.
 • Hotărârea 56/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.296/1999
 • Hotărârea 55/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii de PIATA PRIETENIEI ROMÂNO-ELENE
 • Hotărârea 54/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi PREA FERICITULUI HRISTODOULOS ARHIEPISCOPUL ATENEI şi al întregii Grecii
 • Hotărârea 53/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind deschiderea listei de subscripţie publică pentru protecţia câinilor comunitari
 • Hotărârea 52/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei pentru cazarea producătorilor în spaţiul construit în Piaţa agroalimentară Independenţei
 • Hotărârea 51/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei pentru folosirea sălii de festivităţi şi a taxei pentru folosirea spaţiului destinat pentru expoziţie din cadrul Muzeului M.Eminescu
 • Hotărârea 50/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.65 din 29.03.1999 cu privire la stabilirea taxei pentru cazare la PENSIUNEA TURISTICA DIN PIATA AGROALIMENTARA ALEXANDRU CEL BUN
 • Hotărârea 49/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării posturilor de economist şi contabil în inspector şi respectiv referent din cadrul Direcţiei Buget - Contabilitate
 • Hotărârea 48/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999
 • Hotărârea 47/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind crearea unui depozit ecologic pentru deşeuri solide în zona urbană Iaşi
 • Hotărârea 46/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie a expertizării şi a proiectării documentaţiei de reabilitare a clădirilor aferente "Teatrului de Vară"
 • Hotărârea 45/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie a expertizării şi a proiectării pentru întocmirea documentaţiei de consolidare a clădirilor Băii Populare şi Băii Comunale preluate în Patrimoniu Public
 • Hotărârea 44/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea unui număr de 100 apartamente de către Primăria Iaşi de pe piaţa liberă cu fonduri provenite din vânzarea spaţiilor comerciale
 • Hotărârea 43/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie pentru proiectare a obiectivului de investiţii "Canalizare str.Malu" Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 42/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie pentru proiectare a obiectivului de investiţii "Canalizare str.I.I.Mironescu" Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 41/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie pentru proiectare a obiectivului de investiţii "Canalizare str.Ciurchi" Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 40/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie pentru proiectare a obiectivului de investiţii "Canalizare şos.T.Neculai - şos.Voineşti" Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 39/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie pentru proiectare a obiectivului de investiţii "Canalizare str.Moara de Vânt" Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 38/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.255/18.XI.1999 privind acordarea unor facilităţi la plata abonamentelor pe mijloacele de transport în comun
 • Hotărârea 37/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnici ai obiectivului "Amenajare strada Stihii" şi încredinţarea executării lucrărilor către Citadin DSPM
 • Hotărârea 36/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amplasare complex de săli multimedia în zona Tg.Cucu şi aprobarea schimburilor de terenuri revendicate din zona Tg.Cucu în imediata adiacenţă
 • Hotărârea 35/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării amplasamentelor spaţiilor comerciale existente în zona Campusul Universitar Tudor Vladimirescu
 • Hotărârea 34/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu str.Fundac Moara de Vânt nr.5 în vederea realizării unui schimb de terenuri
 • Hotărârea 33/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiuljui Iaşi a imobilului situat în str.Gându nr.4
 • Hotărârea 32/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea Convenţiei dintre Primăria Municipiului Iaşi şi S.C.LBGI S.R.L. pentru instalarea sistemului software de gestionare a bazelor de date geospaţiale aferente Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 31/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - str.Vasile Lupu nr.19 în suprafaţă de 100 mp. proprietatea privată a D-lui Răileanu Constantin cu terenul în suprafaţă de 100 mp. situat în vecinătatea proprietăţii aflat în proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 30/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - str.Grădinari nr.18A în suprafaţă de 30 mp. proprietatea D-lui Galai Viorel cu terenul în suprafaţă de 30 mp. situat în str.V.Lupu nr.19 proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 29/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 150 mp. aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Municipiul Iaşi - Bd.Dacia nr.34 lateral bloc S.C.10 în vederea construirii unui spaţiu de producţie
 • Hotărârea 28/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea expertizei tehnice de evaluare a terenului situat în str.Pricop nr.2 ce constituie curtea imobilului cumpărat în baza Legii nr.112/1995
 • Hotărârea 27/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii publice în vederea închirierii pentru un amplasament propus pentru construirea unui spaţiu comercial provizoriu - în suprafaţă de 19 44 mp. ca urmare a închiderii parţiale a porticului blocului existent în str.Vasile Lupu nr.86 bl.K1
 • Hotărârea 26/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local Municipal Iaşi cu Direcţia de Telecomunicaţii Iaşi - "ROMTELECOM" S.A. referitor la suprafaţa de 34 78 mp. teren aflată în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi în vederea amplasării de 47 cabine telefonice stradale în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 25/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea a patru camere aflate în imobilul din str.Smârdan nr.5 et.1 Clubului Sportiv Municipal Iaşi
 • Hotărârea 24/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită de terenuri destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 23/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea demolării imobilului din str.Tăietoarei nr.16A
 • Hotărârea 22/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea de gratuitate pe o perioadă de 25 ani pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă a cărui chiriaş este Tribunalul Iaşi
 • Hotărârea 21/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.nr.505/1998
 • Hotărârea 20/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local Iaşi cu Compania ?ROMSIT?S.A. în vederea finalizării şi exploatării spaţiului comercial situat în Pasaj A.Panu nr.1B/2B - Pivniţele Grigore Ureche
 • Hotărârea 19/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea stabilirii taxei pentru iluminatul public urban
 • Hotărârea 18/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea CONTRACTULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI IN MUNICIPIUL IASI
 • Hotărârea 17/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a compartimentelor din cadrul Cantinei de Ajutor Social Iaşi pe anul 2000
 • Hotărârea 16/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.80/03.05.1999 privind aprobarea Listei Construcţiilor Speciale existente în evidenţa R.A.T.C.Iaşi la data de 31.12.1998 exceptate de la plata impozitului pe clădiri
 • Hotărârea 15/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T.C.Iaşi
 • Hotărârea 14/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.49/29.03.1999 privind acordarea unor facilităţi la plata abonamentelor pe mijloacele de transport în comun
 • Hotărârea 13/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plata a impozitelor şi taxelor locale precum şi scutirea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru GRUPUL SCOLAR DE ARTE SI MESERII "SPIRU HARET" IASI
 • Hotărârea 12/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plata a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C. ITA S.A. IASI
 • Hotărârea 11/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plata a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.IASITEX S.A. IASI
 • Hotărârea 10/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999
 • Hotărârea 9/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind obligativitatea lucrătorilor comerciali din sectorul alimentar ai agenţilor economici de pe raza Municipiului Iaşi de a avea asupra lor carnetul de sănătate cu rezultatele analizelor la zi conform OMS nr.15/1982
 • Hotărârea 8/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind trecerea din administrarea R.A.J.A.C. în administrarea şi finanţarea ,Consiliului Local Iaşi a Băii comunale
 • Hotărârea 7/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fond locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 6/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale
 • Hotărârea 5/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr.212 din 27 septembrie 1999 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 4/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de Funcţii la Căminul de Pensionari Iaşi
 • Hotărârea 3/2000 - Municipiul Iași

  DISPOZTIA NR._____
 • Hotărârea 2/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Oganigramei a Statului de Funcţii şi a numărului de personal pentru "CITADIN" - Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi
 • Hotărârea 1/2000 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciilor din administraţia publică locală pentru anul 2000