• Hotărârea 313/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea de către Consiliul Local a bunurilor mobile şi imobile aparţinând societăţilor comerciale debitoare faţă de bugetul local
 • Hotărârea 312/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea şi finanţarea Consiliului Local Iaşi a complexului sportiv "Tineretului"
 • Hotărârea 311/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie a terenului aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi în suprafaţă de 5 5 mp. situat în Municipiul Iaşi - Str.Independenţei nr.13 bl.D2 - tr.I parter către D-na GAFTEA MARIA în vederea extinderii spaţiului proprietatea D-nei Gaftea Maria
 • Hotărârea 310/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu agenţi economici în vederea amenajării locurilor de joacă pentru copii şi parcuri
 • Hotărârea 309/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Carpaţi nr.19 bloc 918 tr.I subsol şi predarea acestuia Asociaţiei de locatari Nicolina II P.T.4
 • Hotărârea 308/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea RAJAC în administrarea şi finanţarea Consiliului Local Iaşi a ştrandului municipal
 • Hotărârea 307/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor comerciale S1 S6 S18 S25 S39 S40 din Piaţa agroalimentară Alexandru cel Bun aflate în proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 306/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă către Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap
 • Hotărârea 305/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea termenului limită pentru vânzarea spaţiilor comerciale prin negociere directă conform H.G.505/1998
 • Hotărârea 304/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică a spaţiilor comerciale conform prevederilor H.G.nr.505/1998
 • Hotărârea 303/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.nr.505/1998
 • Hotărârea 302/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea de gratuitate pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă a cărui chiriaş este Palatul Copiilor Iaşi
 • Hotărârea 301/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea termenului de închiriere a contractului nr.770/17.09.1999 deţinut de I.S.J. - Centrul Bugetar nr.11 - Grădiniţa cu Program Normal nr.26 în şos.Nicolina nr.56 bl.977B parter
 • Hotărârea 300/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea obligaţiei de plată a chiriei pentru Căminul de Bătrâni nr.1 din str.Sf.Constantin nr.1
 • Hotărârea 299/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.73/18.05.1998 privind vânzarea spaţiilor comerciale situate la subsolul blocului Bl din B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt
 • Hotărârea 298/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 23 56 mp. aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Municipiul Iaşi - Str.Străpungere Silvestru nr.4 bl.CL17 parter către S.C."KOSAROM" S.A.Paşcani în vederea extinderii spaţiului comercial deţinut de societate
 • Hotărârea 297/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local Municipal Iaşi cu Direcţia de Telecomunicaţii Iaşi - "ROMTELECOM" S.A referitor la suprafaţa de 21 46 mp. teren aflată în administrarea Consiliului Local Municipal în vederea amplasării de 29 cabine telefonice stradale în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 296/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indexarea taxelor şi impozitelor locale amenzilor şi a taxelor speciale practicate de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI
 • Hotărârea 295/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indexarea actualelor tarife pentru chiriile la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea şi patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 294/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea premiilor anuale rezultate ca urmare a economiilor la cheltuielile de personal
 • Hotărârea 293/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 292/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea relaţiilor de înfrăţire între oraşul IASI-ROMANIA cu oraşul JERIHON din PALESTINA
 • Hotărârea 291/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea relaţiilor de înfrăţire între oraşul IASI - ROMANIA cu oraşul ATHENS GEORGIA S.U.A.
 • Hotărârea 290/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind donarea unui calculator minorei GARACICUN GEORGIANA
 • Hotărârea 289/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind plata orelor suplimentare până la 360 ore conform H.G.nr.281/1993
 • Hotărârea 288/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "Expertizei tehnice a podurilor de beton armat Tudor Vladimirescu Metalurgiei şi a pasajului superior Nicolina precum şi încredinţarea directă a expertizei domnului profesor expert Florin Varlam"
 • Hotărârea 287/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Consiliului Local Municipal Iaşi începând cu 1.12.1999
 • Hotărârea 286/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Consiliului Local Municipal Iaşi începând cu 01.12.1999
 • Hotărârea 285/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 5(cinci) milioane lei din Bugetul local al Municipiului Iaşi pentru finanţarea concursului "CEL MAI FRUMOS BALCON DIN IASI" ediţia 1999
 • Hotărârea 284/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 30.000.000 lei din fondul de rezervă pe anul 1999 în vederea inaugurării PIETEI NATIUNII şi dezvelirii STATUII UNIRII
 • Hotărârea 283/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea în principiu a asocierii Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu R.A."Termoficare" Iaşi în vederea finalizării edificiului "SEDIUL R.A.TERMOFICARE" situat în Iaşi şos.Naţională nr.43
 • Hotărârea 282/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării a 30 bucăţi autobuze (second-hand) tip SAVIEM - RENAULT direct de la furnizorul extern
 • Hotărârea 281/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr.147/28.iunie 1999
 • Hotărârea 280/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării sumei de 15.000.000 lei din bugetul Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru comemorarea a 10 ani de la evenimentele petrecute în decembrie 1989
 • Hotărârea 279/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind reorganizarea DIRECTIEI FINANTELOR PUBLICE LOCALE
 • Hotărârea 278/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind plata drepturilor cuvenite vatmanilor şoferilor din cadrul R.A.T.C.Iaşi pentru concediul de odihnă neefectuat
 • Hotărârea 277/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea statului de funcţiuni al Teatrului "Luceafărul" cu un post de actor
 • Hotărârea 276/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T.C.Iaşi
 • Hotărârea 275/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr.144/1997 privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte şi contravenţii în domeniul transportului în comun
 • Hotărârea 274/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în str.N.Gane nr.20A demisol
 • Hotărârea 273/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă din Iaşi str.Arcu nr.3-5 parter de la Consiliul Local Iaşi la COMPANIA TAROM
 • Hotărârea 272/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuireaîn folosinţă gratuită pe termen limitat MITROPOLIEI MOLDOVEI SI BUCOVINEI a unui număr de 10 garsoniere situate la etajul IV în imobilul din Iaşi str.Tabacului nr.7 în prezent proprietate a Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 271/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea de destinaţie şi atribuirea în folosinţă gratuită pe termen limitat de 15 ani SERVICIULUI ROMAN DE INFORMATII-SECTIA JUDETEANA DE INFORMATII IASI a imobilului din Iaşi str.V.Alecsandri nr.5 în prezent proprietate a statului
 • Hotărârea 270/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către Organizaţii neguvernamentale şi partide politice
 • Hotărârea 269/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa Lunca Cetăţuiei str.Parcului bloc 80D parter Consiliului Local Ciurea
 • Hotărârea 268/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea denumirii Complexului arhitectural executat în faţa Universităţii de Medicină şi Farmacie în "PIATA NATIUNII" - IASI precum şi aprobarea înregistrării unitare a valorilor aferente acestuia
 • Hotărârea 267/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea de gratuitate pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă a cărui chiriaş este Cantina de Ajutor Social
 • Hotărârea 266/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TEMEI PLANULUI URBANISTIC ZONAL GALATA DE SUS - CARTIER REZIDENTIAL
 • Hotărârea 265/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi str.A.Panu nr.5 în suprafaţă de 200 mp. - proprietatea domnului Văsâi Vasile şi doamnei Văsâi Elena cu terenul în suprafaţă de 314 24 mp. situat în str.Gându nr.4 aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 264/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a suprafeţei de 92 5 mp. teren aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Iaşi - str.Nicoriţă nr.6 în vederea construirii unei locuinţe
 • Hotărârea 263/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - str.Mr.Popescu Ieremia nr.9 în suprafaţă de 208 5 mp. proprietatea S.C."INDIANA" S.R.L. cu terenul în suprafaţă de 207 64 mp. situat în str.Başotă nr.2 proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 262/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în Municipiul Iaşi şos.Arcu nr.3-5 în suprafaţă de 481mp. şi str.Trecătoarea Bucşinescu - în suprafaţă de 812 mp.
 • Hotărârea 261/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a suprafeţei de 75 mp. teren aflat în administrarea Consiliului Local Municipal situat în Municipiul Iaşi - Str.Atelierului în vederea amplasării unui container cu echipamente de telecomunicaţii
 • Hotărârea 260/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local Municipal Iaşi cu Direcţia de Telecomunicaţii Iaşi - "ROMTELECOM" SA referitor la suprafaţa de 28 mp. teren aflată în administrarea Consiliului Local Municipal în vederea amplasării de 28 cabine telefonice stradale în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 259/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie a terenului în suprafaţă de 37 mp. situat în Municipiul Iaşi - Str.A.Panu - Bloc "6 Martie" teren aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi Casei de Asigurări a Avocaţilor
 • Hotărârea 258/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea expertizei tehnice cu privire la terenul în suprafaţă de 24 mp. situat în str.Horga nr.1 - lângă punctul termic şi blocul 598 ce se va concesiona prin licitaţie în vederea construirii unui sediu pentru asociaţia de proprietari
 • Hotărârea 257/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea expertizei tehnice de evaluare a terenului în suprafaţă de 1270 mp. situat în Iaşi str.Elena Doamna nr.20-22
 • Hotărârea 256/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 255/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea de facilităţi studenţilor care circulă cu mijloacele de transport în comun pe raza municipiului Iaşi
 • Hotărârea 254/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului pentru spaţiile din Piaţa Alexandru cel Bun care conform H.C.L.nr.201/1999 urmează să fie achiziţionate în proprietatea privată a Consiliului Local Iaşi
 • Hotărârea 253/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre în vederea avizării autorizaţiilor de construire de către Comisia de Disciplină în Construcţii a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 252/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRIRE privind îmbunătăţirea colaborării dintre Administraţia Publică Locală şi O.N.G.-uri
 • Hotărârea 251/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.92/10 mai 1999 pentru aprobarea subînchirierii de către persoanele fizice sau juridice care deţin cu chirie spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în patrimoniul Consiliului Local către alte persoane fizice sau juridice
 • Hotărârea 250/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂREA privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi DOMNULUI COSTACHE AGAFITEI
 • Hotărârea 249/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂREA privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi DOMNULUI CONSTANTIN CIOPRAGA
 • Hotărârea 248/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind elaborarea unor PUZ-uri necesare bunei desfăşurării a activităţii de urbanism a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 247/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind utilizarea cu eficienţă mărită a terenurilor aflate în proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi a terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi care au situaţia juridică reglementată conform legilor în vigoare
 • Hotărârea 246/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind necesitatea elaborării unei analize asupra posibilităţilor de repunere în funcţiune a incineratorului de deşeuri menajere din proprietatea municipiului Iaşi
 • Hotărârea 245/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind iniţierea unor amenajări necesare petrecerii timpului liber pentru copii şi tineret în spaţiul urban al municipiului Iaşi
 • Hotărârea 244/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind introducerea sistemului de colectare a deşeurilor menajere prin preselecţie în patru tipuri de europubele şi reintroducerea deşeurilor preselectate în circuitul producitv al municipiului Iaşi
 • Hotărârea 243/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Planul de descentralizare şi privatizare a producerii şi furnizării energiei termice
 • Hotărârea 242/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Consiliului Local Municipal Iaşi începând cu 01.11.1999
 • Hotărârea 241/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al "CITADIN" - D.S.P.M.Iaşi începând cu data de 01.10.1999
 • Hotărârea 240/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.208/27.09.1999 - prin care se aprobă schimbul de terenuri din Iaşi Sos.Arcu nr.3-5 în suprafaţă de 481 mp. proprietatea domnului Schreiner Mihail Dimitrie cu terenul în suprafaţă de 812 mp. situat în str.Trecătoarea Bucşinescu aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 239/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.205/27.09.1999 - prin care se aprobă schimbul de terenuri din Iaşi str.Stejar nr.75B în suprafaţă de 260 mp. proprietate Bitere Eugen Valentin cu terenul în suprafaţă de 240 din str.Stejar aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 238/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.107/10.05.1999 privind vânzarea a 17 spaţii comerciale parţial amenajate în Iaşi str.A.Panu nr.28-40 subsol
 • Hotărârea 237/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRĂRE privind schimbarea de destinaţie şi atribuirea în folosinţa gratuită pe termen limitat de 49 ani PARCHETULUI DE PE LINGA JUDECATORIA IASI a imobilului din Iaşi str.Păcurari nr.47 aflat în prezent în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 236/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.nr.505/1998
 • Hotărârea 235/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind convenţia de continuare şi finalizare a lucrărilor de alimentare cu gaze naturale din Lunca Cetăţuii
 • Hotărârea 234/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de investiţii modificată ca anexă la bugetul local pe anul 1999
 • Hotărârea 233/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 al Consiliului Local Municipal Iaşi începând cu data de 01.10.1999
 • Hotărârea 232/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI cu CONSILIUL JUDETEAN IASI în vederea finanţării lucrărilor rămase de executat la R.A.AEROPORTUL IASI
 • Hotărârea 231/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Biroului Executori - D.A.F.I.S.
 • Hotărârea 230/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Serviciului Audit Intern
 • Hotărârea 229/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind plata orelor suplimentare până la 360 ore conform H.G.nr.281/1993
 • Hotărârea 228/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului de posturi de la Biroul Control Financiar Intern
 • Hotărârea 227/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea postului de inspector cu studii medii din cadrul Biroului Spaţii Verzi în post de inspector de specialitate cu studii superioare
 • Hotărârea 226/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea administratorului Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 225/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea administratorului Regiei Autonome de Termoficare Iaşi
 • Hotărârea 224/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de taxa anuală de întreţinere a cimitirelor a pensionarilor ce au o pensie cumulată mai mică de un milion lei/lună
 • Hotărârea 223/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂREA privind completarea art.2 din H.C.L.nr.151/1999
 • Hotărârea 222/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 din H.C.L.nr.103/1998 privind instituirea taxei pentru sprijinirea sportului de performanţă
 • Hotărârea 221/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea către D.S.P.Iaşi a unui număr de legitimaţii de călătorie gratuite pe toate mijloacele de transport în comun de pe raza municipiului Iaşi
 • Hotărârea 220/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea de convenţii civile în scopul încasării creanţelor bugetare
 • Hotărârea 219/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă de către asociaţiile de proprietari a suprafeţelor de teren aferente blocurilor de locuit în vederea construirii unor centrale termice proprietatea acestora
 • Hotărârea 218/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 1270 mp. situat în Str.Elena Doamna nr.20-22 în vederea construirii unui sediu de firmă Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 217/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind vânzarea a 17 spaţii comerciale parţial amenajate în Iaşi,str.A.Panu nr.28-40,subsol
 • Hotărârea 216/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării cuantumului sumelor acordate pentru realizarea programului de asistenţă a mamelor singure şi cu o situaţie materială precară
 • Hotărârea 215/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea parcurilor de joacă de pe raza municipiului Iaşi de către agenţii economici cointeresaţi în vederea amenajării şi întreţinerii lor
 • Hotărârea 214/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TEMEI PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL STEFAN CEL MARE SPLAI BAHLUI STRADA SILVESTRU STRADA GARII PIATA EMINESCU
 • Hotărârea 213/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului privat al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 212/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiilor Consiliului Local Iaşi cu destinaţie medicală aflate în prezent în administrarea spitalelor direct către medicii titulari
 • Hotărârea 211/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea obligaţiei de plată a chiriei pentru Editura Junimea
 • Hotărârea 209/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redarea circuitului locativ a apartamentelor 1 şi 2 a imobilului situat în Iaşi LUNCA CETATUII bl.90 tronson I şi înscrierea sa în patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 208/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi Sos.Arcu nr.3-5 în suprafaţă de 481 mp. proprietatea domnului Schreiner Mihail Dimitrie cu terenul în suprafaţă de 812 mp. situat în Str.Trecătoarea Bucşinescu aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 207/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea - prin licitaţie - a unei suprafeţe de 202 mp. teren aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi - Bd.Alexandru cel Bun nr.16 în vederea amenajării unui spaţiu verde pentru agrement
 • Hotărârea 206/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind obligativitatea înştiinţării de către persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului Iaşi a sediului şi nr.de telefon de la Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor unde populaţia se poate adresa în caz de nemulţumiri
 • Hotărârea 205/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - Str.Stejar nr.75B în suprafaţă de 260 mp. - proprietatea domnului Bitere Eugen Valentin şi terenul în suprafaţă de 240 mp. situat în Iaşi - str.Stejar aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 204/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii pentru un amplasament propus pentru construirea unui garaj în suprafaţă de 18 mp. situat în Aleea Pedagogică nr.2 aflat în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 203/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C."TELE'M" cu privire la terenul în suprafaţă de 1900 mp. situat în Iaşi str.Codrescu nr.6 în vederea construirii unui centru mass - media (Centru de Televiziune Moldova)
 • Hotărârea 202/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.112 din 26 mai 1997 art.3 - privind aprobarea vânzării unor locuinţe fond locativ de stat către actualii chiriaşi şi concesionarea directă a terenului aferent
 • Hotărârea 201/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea în proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi a unor spaţii comerciale amplasate în Piaţa Agroalimentară Alexandru cel Bun
 • Hotărârea 200/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Arcu nr.26 parter
 • Hotărârea 199/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi B-dul N.Iorga nr.7A bloc M2 ap.11 parter
 • Hotărârea 198/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fond locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 197/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.505/1998
 • Hotărârea 196/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi
 • Hotărârea 195/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi str.Păcurari nr.160 - în suprafaţă de 627 mp. - proprietatea Macovei Ioan şi Dropu Constantin cu terenul situat în str.Păcurari nr.158 în suprafaţă de 627 mp. aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 194/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.200/1997 referitoare la eşalonarea plăţilor reprezentând penalităţile
 • Hotărârea 193/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea unor sectoare de activitate din obiectivele Primăriei Municipiului Iaşi alocate Corpului Gardienilor Publici şi încredinţarea lor în urma licitaţiei unei unităţi specializate în activitatea de pază
 • Hotărârea 192/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind plata orelor suplimentare până la 360 ore conform H.G.nr.281/1993
 • Hotărârea 191/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea postului de referent de la Serviciul Administrare Parcări Plajă Cimitire în post de consilier juridic la Serviciul juridic contencios
 • Hotărârea 190/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Serviciului de Protecţia Mediului
 • Hotărârea 189/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea expertizelor tehnice pentru imobilele din Iaşi str.N.Gane nr.20A şi Cuza Vodă nr.53
 • Hotărârea 188/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind colaborarea cu Banca Europeană de Investiţii în vederea angajării unui credit pentru executarea investiţiei "Dezvoltarea şi modernizarea transportului în comun în municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 187/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate reactualizat al obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea transportului în comun în municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 186/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea neînregistrării reevaluării mijloacelor fixe şi investiţiilor în curs de natura clădirilor şi construcţiilor speciale şi a terenurilor inventariate şi reevaluate conform H.G.nr.983/1998 modificată prin H.G.nr.95/1999
 • Hotărârea 185/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea taxelor pentru acţiuni şi lucrări de asistenţă sanitar-veterinară
 • Hotărârea 184/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor extrajudiciare de timbru
 • Hotărârea 183/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 174.244.500 lei din fondul de rezervă pe anul 1999 în vederea constituirii fondului pentru dezvoltarea regională administrat de Agenţia pentru Dezvoltare - Regională Nord - Est.
 • Hotărârea 182/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de ofertă criteriile de selecţie a administratorului şi ponderea acordată acestora grila de evaluare a ofertelor data şi locul unde se desfăşoară concursul de selecţie pentru Regia Autonomă de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 181/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de organizare a concursului de selecţie a administratorului Regiei Autonome Termoficare Iaşi în vederea încheierii constractului de administrare
 • Hotărârea 180/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea veteranilor şi văduvelor de război de taxa anuală de întreţinere a cimitirelor
 • Hotărârea 179/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă a terenului în suprafaţă de 334 20 mp. situat în str.Sărăriei nr.143 Operei Române Iaşi
 • Hotărârea 178/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind ratificarea contractului de asociere dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi cu "MEDIA PRO PICTURES"
 • Hotărârea 177/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind restrângerea spaţiului locativ al chiriaşilor care deţin suprafeţe excedentare în locuinţele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 176/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.154/28 septembrie 1998 pentru asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C."IULIUS" S.R.L. în vederea construirii unui ansamblu arhitectural situat în Iaşi str.A.Panu inters.cu str.Elena Doamna
 • Hotărârea 175/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii pentru 2 amplasamente propuse pentru construirea spaţiilor comerciale provizorii în Bd.Independeneţei nr.27 - în pasajul pietonal
 • Hotărârea 174/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii pentru 7 amplasamente propuse în vederea construirii unor garaje - situate în str.Zugravi
 • Hotărârea 173/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie cu preselecţie a terenului în suprafaţă de 21 mp. situat în Bd.Alexandru cel Bun - Piaţa Voievozilor - bl.A8 în vederea extinderii spaţiului comercial existent
 • Hotărârea 172/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie în vederea amenajării şi folosirii terenului din str.Anastasie Panu nr.1B Complexul Hrubele "Ghica Vodă"
 • Hotărârea 171/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.192/1998 referitoare la regulamentul de vânzare a spaţiilor comerciale către actualii chiriaşi în conformitate cu prevederile H.G.nr.505/1998
 • Hotărârea 170/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a preţului de vânzare a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.nr.505/1998
 • Hotărârea 169/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zona - Frumoasa str.Radu Vodă - str.Neptun şi regulamentele aferente
 • Hotărârea 168/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zona str.Străpungere Silvestru nr.48 în vederea scoaterii la licitaţie publică a unor amplasamente pentru amplasarea a 5 garaje
 • Hotărârea 167/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redarea circuitului locativ a unei părţi din subsolul imobilului situat în Iaşi str.V.Conta nr.11 şi înscrierea sa ca spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
 • Hotărârea 166/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind împuternicirea gardienilor publici cu supravegherea în permanenţă a locurilor neamenajate pentru scăldat
 • Hotărârea 165/1999 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind modificarea regulamentului cimitirelor din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 164/1999 - Municipiul Iași

  HotĂrÂre privind constituirea comisiilor speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Iaşi
 • Hotărârea 163/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind avizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL elaborat de S.C.URBIS-90 SRL BUCURESTI
 • Hotărârea 162/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.65 din 29.03.1999 cu privire la stabilirea taxei pentru cazarea producătorilor în spaţiul construit în piaţa agroalimentară Alexandru cel Bun
 • Hotărârea 161/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.222/21.12.1998 Anexa nr.1 punctul 5 - Taxă pieţe târguri oboare bazar talcioc
 • Hotărârea 160/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia sediului administrativ şi a capelei mortuare în cimitir Buna Vestire
 • Hotărârea 159/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie la obiectivul "CONSOLIDARE VERSANT CETATUIA"
 • Hotărârea 158/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie la obiectivul "CONSOLIDARE VERSANT STRADELA SARARIEI"
 • Hotărârea 157/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea listei de investiţii - anexa nr.3
 • Hotărârea 156/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind întocmirea documentaţiei pentru fântâna arteziană din Piaţa Naţiunii şi execuţia acesteia
 • Hotărârea 155/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind "MODERNIZAREA SI EXTINDEREA PIETEI AGROALIMENTARE C.U.G." din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 154/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind ratificarea contractului de asociere dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi cu S.C."DODOMAR" SRL
 • Hotărârea 153/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii documentaţiei de execuţie "MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA DACIA"
 • Hotărârea 152/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii proiectului de execuţie "MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA PACURARI"
 • Hotărârea 151/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea art.2 din H.C.L.136/1999 referitoare la taxa pentru iluminatul public urban
 • Hotărârea 150/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a suprafeţei de 100 mp. teren situat în Iaşi şos.Nicolina - lateral bloc 990 în vederea amplasării a 2 containere cu echipamente de telecomunicaţii
 • Hotărârea 149/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.122 din 21 iunie 1999
 • Hotărârea 148/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind avizarea vânzării unor locuinţe din fond locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 147/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Comisiei municipale pentru aprobarea vânzării locuinţelor în conformitate cu Legea nr.112/1995
 • Hotărârea 146/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind denumirea de "PIATA TRICOLORULUI" a zonei situată între esplanada din faţa Prefecturii Judeţului Iaşi - Casa Dosoftei unde a fost înălţat în anul 1998 Drapelul Naţional al României
 • Hotărârea 145/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor de buget de venituri şi cheltuieli pentru perioada 2000 - 2003
 • Hotărârea 144/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind crearea Serviciului Tehnic de Mecanizare
 • Hotărârea 143/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului de personal la Direcţia Finanţe Publice Locale cu 2 posturi de analişti programatori
 • Hotărârea 142/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de prestări servicii cu Muzica Militară a Garnizoanei Iaşi
 • Hotărârea 141/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 la R.A.Termoficare Iaşi
 • Hotărârea 140/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 la R.A.Termoficare Iaşi
 • Hotărârea 139/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 la R.A.T.C.Iaşi
 • Hotărârea 138/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea relaţiilor de înfrăţire între oraşul IASI - ROMANIA cu oraşul BITOLA - REPUBLICA MACEDONIA
 • Hotărârea 137/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei pentru reclamă şi publicitate practicată de către agenţii comerciali prin mijloace proprii
 • Hotărârea 136/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.225/1998 referitoare la taxa pentru iluminatul public urban
 • Hotărârea 135/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei pentru căsătoriile cu cetăţeni străini
 • Hotărârea 134/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei pentru adopţii internaţionale (adoptatorii cetăţeni străini)
 • Hotărârea 133/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea taxei pentru oficierea căsătoriei în zilele de duminică
 • Hotărârea 132/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea procentelor de utilizare a taxei speciale pentru sprijinirea sportului de performanţă din H.C.L.nr.134/17.08.1998
 • Hotărârea 131/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea în funcţia de director general al R.A.Termoficare a domnului Mistreanu Romeo precum şi modificarea componenţei Consiliului de administraţie de la R.A.Termoficare
 • Hotărârea 130/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea începerii procedurii de selecţie a administratorilor la regiile autonome subordonate Consiliului Local al Municipiului Iaşi în vederea încheierii contractelor de administrare
 • Hotărârea 129/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind declararea municipiului Iaşi "ORAS CULTURAL AL ROMÂNIEI ANULUI 2000"
 • Hotărârea 128/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transferul proprietăţii terenului situat în Iaşi stradela Sf.Andrei nr.5 prin act de vânzare - cumpărare către Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 127/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea R.A.Termoficare Iaşi la plata majorărilor de întârziere în sumă de 1.081.201.752 lei pentru neplata în termen la bugetul local a impozitului pe profit şi a vărsămintelor din profitul net pentru anul 1998
 • Hotărârea 126/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea exceptării de la plata impozitului pe clădiri a construcţiilor speciale existente în evidenţa R.A.Termoficare Iaşi la data de 31.12.1998
 • Hotărârea 125/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în patrimoniul privat al Primăriei Municipiului Iaşi a apartamentului situat în Iaşi str.Strămoşilor nr.15 bl.SF6 et.II ap.10
 • Hotărârea 124/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a suprafeţei de teren reprezentând servitute de trecere pe terenul proprietate de stat situat în Iaşi str.Spital Paşcanu nr.15 d-nei MACIUCA VIOLETA
 • Hotărârea 123/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind trecerea în patrimoniul privat al Consiliului Local a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Direcţiei Serviciilor Publice Municipale"Citadin"
 • Hotărârea 122/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a unei suprafeţe de 28 56 mp. teren aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi situat în str.Gării bl.L20-22 în vederea amenajării şi închiderii unei terase
 • Hotărârea 121/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru vânzare a spaţiilor comerciale la care a eşuat negocierea şi a celor la care actualii chiriaşi nu se conformează prevederilor H.G.nr.505/1998
 • Hotărârea 120/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.nr.505/1998
 • Hotărârea 119/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transcrierea contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă în care se desfăşoară activităţi medicale
 • Hotărârea 118/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi în Lunca Cetăţuii bl.90 tr.I parter ap.1 şi 2
 • Hotărârea 117/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Sf.Teodor nr.32
 • Hotărârea 116/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Golia nr.3
 • Hotărârea 115/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale şi partide politice
 • Hotărârea 114/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în patrimoniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a patinoarului şi preluarea din administrarea Direcţiei Judeţene de Tineret şi Sport
 • Hotărârea 113/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi a Căminului de Bătrâni şi a Căminului de Pensionari şi preluarea spre finanţare începând cu data de 1.04.1999
 • Hotărârea 112/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de investiţii modificată ca anexă la bugetul local pe anul 1999
 • Hotărârea 111/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aplicarea Legii nr.82/1999 referitor la prestarea de către contravenienţi a unei activităţi în interesul comunităţii
 • Hotărârea 110/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind compensarea parţială sau totală a datoriilor cetăţenilor Iaşului pentru încălzire gaz şi salubritate existente la data emiterii prezentei hotărâri prin prestarea unor munci sezoniere la solicitarea Direcţiei de Administrare a Domeniului Public a R.A.Termoficare a R.A.J.A.C. sau a regiei ROMGAZ
 • Hotărârea 109/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.56/29 martie 1999 privind schimbul de terenuri din Iaşi str.Stihii nr.12 - proprietatea S.C."RADU" S.R.L. (lit I) cu terenul proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi (lot II) din str.Başotă nr.2
 • Hotărârea 108/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.51/29 martie 1999 privind donarea unor terenuri aflate în proprietatea particulară către Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 107/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind vânzarea a 17 spaţii comerciale parţial amenajate în Iaşi str.A.Panu nr.28-40 subsol
 • Hotărârea 106/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Modernizare piaţa agroalimentară şi agrementare fluxuri de circulaţie în zona Hala Centrală - municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 105/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind perfectarea contractului de factoring cu S.C.BURSA MOLDOVEI SA - Filiala Iaşi
 • Hotărârea 104/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea temei Planului Urbanistic Zonal - Preuzinal C.U.G.
 • Hotărârea 103/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea clauzelor contractului de asociere nr.10396/1.03.1996
 • Hotărârea 102/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modul de facturare bazat pe reactualizarea preţului de cost a energiei termice produsă şi distribuită prin puncte şi centrale termice de cvartal
 • Hotărârea 101/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa str.Măgurii nr.2 bloc 624 parter Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Iaşi
 • Hotărârea 100/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.505/1998
 • Hotărârea 99/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea zonării oraşului utilizată de către Administraţia Financiară necesară aplicării coeficientului de indexare a chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • Hotărârea 98/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind menţinerea actualelor tarife pentru chiriile la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 97/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în proprietatea privată a Consiliului Local a imobilului din Iaşi str.Armeană nr.9 preluat de către stat cu succesiune vacantă
 • Hotărârea 96/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale partide politice şi alte instituţii pentru amenajare sedii
 • Hotărârea 95/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea dintre S.C.MEDIA PRO SA şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi în vederea construirii unui complex cultural şi comercial în str.Elena Doamna nr.1-9
 • Hotărârea 94/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Tătăraşi nr.22
 • Hotărârea 93/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C."DODOMAR" SRL IASI cu privire la terenul aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi în suprafaţă de 413 15 mp. situat în str.Nicoriţă intersecţie cu str.V.Lupu în vederea construirii unei staţii de carburanţi
 • Hotărârea 92/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea subînchirierii de către persoanele fizice sau juridice care deţin cu chirie spaţii cu altă destinaţie decât locuit aflate în patrimoniul Consiliului Local către alte ,persoane fizice sau juridice
 • Hotărârea 91/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 90/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Iaşi în Italia pe perioada 2.06.1999 - 9.06.1999
 • Hotărârea 89/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea relaţiilor de înfrăţire între oraşul IASI - ROMANIA cu oraşul BITOLA din REPUBLICA MACEDONIA
 • Hotărârea 88/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind autorizarea acreditării benevolă a organismelor pentru tineret pe lângă Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 87/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - str.Stihii nr.12 - proprietatea privată a S.C."RADU" S.R.L. (lot I) cu terenul proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi (lotul II) din str.Başotă nr.2 şi însuşirea expertizei tehnice de evaluare a terenurilor
 • Hotărârea 86/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei cu privire la terenul în suprafaţă de 1510 mp. situat în str.Sf.Constantin în vederea construirii unei staţii de distribuţie carburanţi
 • Hotărârea 85/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a suprafeţelor de teren ce constituie curţile locuinţelor situate în Pavilioanele CFR din str.Dacia către titularii contractelor de vânzare - cumpărare ai locuinţelor
 • Hotărârea 84/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu Direcţia de Telecomunicaţii Iaşi - "ROMTELECOM" SA referitor la suprafaţa de 35 mp. în vederea amplasării de cabine telefonice stradale în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 83/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi str.Botanică nr.2 proprietatea domnului CIUSTEA DUMITRU cu terenul situat în Bd.Poitiers proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi în suprafaţă de 224 mp.
 • Hotărârea 82/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fond locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 81/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea BILANTULUI CONTABIL pe anul 1998 al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN IASI
 • Hotărârea 80/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea ?LISTEI CONSTRUCTIILOR SPECIALE? existente în evidenţa REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN IASI la 31.12.1998 exceptate de la plata impozitului pe clădiri
 • Hotărârea 79/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "HALA PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DIN LAPTE SI CARNE SI AMENAJARE PLATFORMA ACOPERITA PREVAZUTA CU TARABE PENTRU VINZAREA DE LEGUME SI FRUCTE IN PIATA ALEXANDRU CEL BUN" Municipiul Iaşi şi organizarea licitaţiei pentru execuţie
 • Hotărârea 78/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "AMENAJARE SI MODERNIZARE BAZAR SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE IN ZONA INTERSECTIEI SOS.NICOLINA - B-DUL N.IORGA DIN MUNICIPIUL IASI"
 • Hotărârea 77/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN IASI PE ANUL 1999
 • Hotărârea 76/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.208/1997 privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Domeniului Public "Citadin"
 • Hotărârea 75/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru anul 1999
 • Hotărârea 74/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.133/17.08.1998 privind realizarea grupului statuar "STATUIA UNIRII"
 • Hotărârea 73/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Iaşi str.Berthelot colţ cu Bd.Copou - Universităţii "Al.I.Cuza" Iaşi
 • Hotărârea 72/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.505/1998
 • Hotărârea 71/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea a două posturi de referent cu studii medii din cadrul Biroului registratură şi eliberări certificate - Direcţia Finanţelor (poz.243 244 din Statul de funcţii aprobat) în două posturi de şoferi şi trecerea acestora în cadrul Serviciului Administrativ
 • Hotărârea 70/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea postului de inspector de specialitate în post de consilier juridic din cadrul Biroului Secretariat Tehnic
 • Hotărârea 69/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei a statului de funcţii şi a fişelor de evaluare a posturilor pentru personalul din cadrul Cantinei de Ajutor Social Iaşi pe anul 1999
 • Hotărârea 68/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind comercializarea produselor de panificaţie cu mănuşi de protecţie
 • Hotărârea 67/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.193/26.10.1998
 • Hotărârea 66/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.123/19.06.1998 privind schimbarea denumirii tarifelor în taxe speciale pentru serviciile de pompe funebre
 • Hotărârea 65/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei pentru cazarea producătorilor în spaţiul construit în PIATA AGROALIMENTARA ALEXANDRU CEL BUN
 • Hotărârea 64/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind taxele de folosinţă pe terenurile aparţinând domeniului public stabilite pe bază de licitaţie publică în cursul anului 1998
 • Hotărârea 63/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE cu privire la completarea şi modificarea H.C.L.nr.2/14.01.1999
 • Hotărârea 62/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998
 • Hotărârea 61/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind însuşirea inventarului domeniului public constând din pieţele publice ale municipiului Iaşi,administrate de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 60/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei bunurilor imobile a căror uzufruct a fost cedat ca aport la capitalul social de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi către S.C.IASI XXI SCA în calitate de acţionar comanditat preluate şi existente la data de 01.01.1999.
 • Hotărârea 59/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rămânerea Consiliului Local al Municipiului Iaşi în asociere cu S.C. Iaşi XXI SCA
 • Hotărârea 58/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă a imobilului situat în Iaşi B-dul Carol I (fost Copou) nr.27 Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi
 • Hotărârea 57/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a terenului situat în Iaşi str.Moara de Foc - fără număr în suprafaţă de 166 80 mp.
 • Hotărârea 56/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbul de terenuri din Iaşi str.Stihii nr.12 - proprietatea S.C."RADU" S.R.L.(lot I) cu terenul proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi (lot II) din str.Başotă nr.2
 • Hotărârea 55/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în proprietatea publică a municitpiului Iaşi a imobilului situat în Iaşi Bd.Stefan cel Mare şi Sfânt nr.47-49
 • Hotărârea 54/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în domeniul public al municipiului Iaşi a imobilelor situate în Iaşi Bd.Stefan cel Mare şi Sfânt nr.48 corp B şi D
 • Hotărârea 53/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind patronarea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a Centrului de Cultură şi Asistenţă Didactică "Casa Limbii Române" instituţie cu sediul la Ungheni - Republica Moldova
 • Hotărârea 52/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local al Municipiului Iaşi a suprafeţei de teren de 10.000 mp. situată în Iaşi str.A.Panu intersecţie cu str.Elena Doamna şi str.Ghica Vodă
 • Hotărârea 51/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind donarea unor terenuri aflate în proprietate particulară către Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 50/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de restructurare al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 49/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilităţi la plata abonamentelor pe mijloacele de transport în comun
 • Hotărârea 48/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.144 din 21 iulie 1997
 • Hotărârea 47/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.192/26.11.1998 referitoare la regulamentul de vânzare a spaţiilor comerciale
 • Hotărârea 46/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C.RENINCOOR SRL în vederea susţinerii financiare a programului de asistare a mamelor singure în dificultate
 • Hotărârea 45/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN IASI pe anul 1999
 • Hotărârea 44/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna decembrie 1998
 • Hotărârea 43/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilităţi la plata abonamentelor pe mijloacele de transport în comun
 • Hotărârea 42/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea R.A.TERMOFICARE IASI la plata majorărilor de întârziere în sumă de 804.275.597 lei pentru neplata în termen la bugetul local a vărsămintelor din profitul net al regiei pentru anul 1997
 • Hotărârea 41/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru compensarea la R.A.TERMOFICARE IASI a sumei de 739.859.123 lei cu impozitul pe profit datorat pentru anul 1998
 • Hotărârea 40/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie a amplasamentelor în vederea închirierii terenurilor pentru vânzare flori
 • Hotărârea 39/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 la R.A.TERMOFICARE IASI
 • Hotărârea 38/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea eşalonării plăţii impozitului pe profit realizat de DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC (fostă R.A.Citadin) în anii 1996-1997 şi scutirea la plata a majorărilor de întârziere
 • Hotărârea 37/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Consiliului Local Municipal la fondarea Uniunii Oraşelor Istorice din România
 • Hotărârea 36/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încasarea cotei - părţi datorate de proprietarii locatari în imobile cu regim mixt de proprietate pentru reparaţiile executate de D.A.F.I.S
 • Hotărârea 35/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa şos.Nicolina nr.56 bloc 977B parter Inspectoratului Scolar Judeţean Iaşi
 • Hotărârea 34/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redarea circuitului locativ a parterului imobilului situat în Iaşi şos.Nicolina nr.47 bl.964B şi înscrierea sa în patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 33/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind "MODERNIZAREA PIETEI AGROALIMENTARE DACIA" din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 32/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi organizarea licitaţiei pentru proiectarea obiectivului "HALA PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DIN LAPTE SI CARNE SI REAMENAJAREA PLATFORMEI PREVAZUTE CU TARABE PENTRU VINZAREA DE LEGUME SI FRUCTE IN PIATA AGROALIMENTARA ALEXANDRU CEL BUN" din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 31/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRIRE privind acordarea de gratuitate pentru sediile organizaţiilor sindicale şi închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă a căror chiriaşi sunt formaţiunile sindicale ce desfăşoară activitate în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 30/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind concesionarea,fără licitaţie,a terenului în suprafaţă de 37,0 mp. situat în Municipiul Iaşi,str.A.Panu - bloc "6 Martie",Băncii Internaţionale a Religiilor
 • Hotărârea 29/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în uprafaţă de 1442 mp. situat în Cartier Tătăraşi str.Vasile Lupu între bloc A3 şi P6 Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei
 • Hotărârea 28/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.505/1998
 • Hotărârea 27/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.175/26.11.1998 referitoare la componenţa comisiilor de negociere a vânzării spaţiilor comerciale
 • Hotărârea 26/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea blocului din str.Tabacului nr.7 Iaşi
 • Hotărârea 25/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind amenajarea de spaţii comerciale în B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt
 • Hotărârea 24/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Consiliului de Administraţie al S.C.IASI XXI SCA prin înlocuirea domnişoarei cons.jr.Lenuţa Milatinovici cu domnul Toma Virgil
 • Hotărârea 23/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului MITITIUC MIHAI
 • Hotărârea 22/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al doamnei CARP PETRA
 • Hotărârea 21/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului DASCĂL PETRU
 • Hotărârea 20/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului BREZULEANU DAN
 • Hotărârea 19/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Consiliului de Administraţie al REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE IASI
 • Hotărârea 18/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna octombrie 1998
 • Hotărârea 17/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2153 mp situat în Municipiul Iaşi - Bd. Independenţei în vederea construirii unor spaţii comerciale
 • Hotărârea 16/1999 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind scoaterea la licitaţie publică a unor amplasamente în vederea construirii unor garaje.
 • Hotărârea 15/1999 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind concesionarea prin licitaţie a unei suprafeţe de teren de 30 00 mp situat în str. Horga nr. 1 în vederea construirii unui sediu pentru asociaţiile de locatari
 • Hotărârea 14/1999 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind reactualizarea contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă
 • Hotărârea 13/1999 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna noiembrie 1998
 • Hotărârea 12/1999 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile extrabugetare pe anul 1998
 • Hotărârea 11/1999 - Municipiul Iași

  H O T A R Â R E privind aprobarea "Expertizei tehnice a sediului Primăriei municipiului Iaşi" şi aprobarea organizării licitaţiei publice deschise cu preselecţie a proiectării "Consolidare sediu Primărie municipiul Iaşi din b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.45"
 • Hotărârea 10/1999 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Ă R E privind aprobarea studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare modernizare bazar şi lucrări tehnico-edilitare" la bazarul Nicolina
 • Hotărârea 9/1999 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind repartizarea unor spaţii cu altâ destinaţie decât locuinţă către Organizaţii neguvernamentale şi partide politice
 • Hotărârea 8/1999 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fond locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 7/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii ale serviciilor administraţiei publice locale a municipiului Iaşi pe anul 1999 şi a fişelor de evaluare a posturilor din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 6/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Consiliului de Administraţie al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN IASI
 • Hotărârea 5/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind mandatarea Primarului Municipiului Iaşi de a reprezenta interesele în litigiile privind patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 4/1999 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei a numărului de personal şi a statului de funcţii pentru "Citadin" - Direcţia de servicii municipale Iaşi
 • Hotărârea 3/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998
 • Hotărârea 2/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind impozitele şi taxele locale practicate de Consiliul Local pe anul 1999
 • Hotărârea 1/1999 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE cu privire la modificarea şi completarea HCL 222/21.12.1998