Hotărârea nr. 98/1998

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii nr.139/1997 aşa cum a fost modificată prin Hotărârea nr.40/1998 - privind stabilirea normelor de gospodărire şi menţinere a curăţeniei în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr.139/1997 aşa cum a fost modificată prin Hotărârea nr.40/1998 - privind stabilirea normelor de gospodărire şi menţinere a curăţeniei în municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că proliferarea unor contravenţii pe raza municipiului Iaşi impune şi completarea Hotărârii nr.134/1997 cu articole noi care să prevadă şi măsura de confiscare a lucrurilor care au servit la săvârşirea contravenţiei;

            In conformitate cu art.8 şi art.22 din Legea nr.32/1968 - privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Hotărârea nr.139/1997, aşa cum a fost modificată prin Hotărârea nr.40/1998 - privind stabilirea normelor de gospodărire şi menţinere a curăţeniei în municipiul Iaşi, se completează cu un nou articol :

Odată cu aplicarea amenzii contravenţionale prevăzută la art.9 din Hotărârea Consiliului Local nr.139/1997 cu modificările ulterioare, agentul constatator, va lua şi măsura de confiscare a lucrurilor care au servit la săvârşirea contravenţiei.

            Lucrurile supuse confiscării, vor fi descrise în cuprinsul procesului verbal”.

            Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicare în mass - media.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

                    George Carapanu                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.98

din 15 iunie 1998