Hotărârea nr. 94/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de prestări servicii cu Muzica Militară a Garnizoanei Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractului de prestări servicii cu Muzica Militară a Garnizoanei Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea FANFAREI MILITARE A GARNIZOANEI IASI de a susţine concerte de promenadă în Parcul Copou şi în Parcul Teatrului Naţional Iaşi în perioada estivală;

            In temeiul art.20 lit.o şi art.28 din Legea nr.69/1991, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă în principiu încheierea unui contract de prestări servicii cu Muzica U.M.nr.01094 Iaşi în baza căruia aceasta va pune la dispoziţia Primăriei Municipiului Iaşi o formaţie de fanfară care va susţine concerte de promenadă în Parcul Copou şi în Parcul Teatrului Naţional în perioada 01.06-28.07.1998.

            Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să negocieze şi să încheie contractul de prestări servicii prevăzut la art.1.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

            George Carapanu                                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.94

din 15 iunie 1998