Hotărârea nr. 93/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "RANFORSARE SISTEM RUTIER DN 24 şoseaua Bucium km.188+150 km. - 191+150" municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “RANFORSARE SISTEM RUTIER DN 24 şoseaua Bucium, km.188+150 km. - 191+150”, municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice nr.72/1997;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.21 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 din legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivuluiRanforsare sistem rutier DN 24 şos.Bucium Km. 188+150 km. 191+150”, municipiul Iaşi, cuprinşi în anexa la prezenta hotărâre.

            Art.2 Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se va face din Fondul Special al Drumurilor Publice - Lege nr.118/1996 conform programului aprobat de Ministerul Transporturilor.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, cu excepţia anexei, prin grija secretariatului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

               George Carapanu                                       cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.93

din 15 iunie 1998