Hotărârea nr. 89/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 1997

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 1997

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

                Având în vedere Raportul privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 înregistrat la numărul 22.780/6.04.1998;

                Având în vedere prevederile Legii nr.72/1996 a finanţelor publice;

                Având în vedere prevederile Legii nr.72/1997 a bugetului de stat pe anul 1997;

                Având în vedere prevederile Decretului nr.151/1975 privind activitatea de autofinanţare;

                In temeiul art.21 lit.e, art.92-94 şi art.28 din Legea nr.69/1991 republicată - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                Art.1 Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997, la venituri în sumă de 169.486.387 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 169.486.387 mii lei (conform anexelor nr.1 şi 2) - sub rezerva avizării Curţii de Conturi.

                Art.2 Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate pe anul 1997, la venituri în sumă de 12.457.580 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 11.975.032 mii lei (conform anexelor nr.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

                Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                            SECRETAR,

                George Carapanu                                                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

Nr.89

din 15 iunie 1998