Hotărârea nr. 88/1998

HOTĂRÂRE prin reorganizarea REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

 prin reorganizarea REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE  IASI

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            In conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.30 din 16 iunie 1997 - privind reorganizarea regiilor autonome aşa cum a fost aprobată prin Legea nr.207/1998;

            Având în vedere că în conformitate cu art.3 din Ordonanţa nr.30/1997 actualele regii se pot reorganiza prin excepţie tot în regii;

            Având în vedere, că o serie de legi absolut necesare pentru transformarea reală a actualelor regii în societăţi comerciale nu a fost adoptate de Parlamentul României (legea patrimoniului, legea concesionării bunurilor aparţinând domeniului public, legea bugetelor locale).

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se reorganizează Regia Autonomă de Termoficare Iaşi, cu sediul în Iaşi, str.N.Gane nr.22A, ca persoană juridică ce funcţionează pe bază de gestiune economico - financiară în subordinea autorităţii publice locale - pe baza programului de restructurare.

            Art.2 Regia Autonomă de Termoficare Iaşi, va funcţiona pe bază de regulament de organizare şi funcţionare, cu menţinerea personalului şi cu patrimoniul aflat la această regie la data adoptării prezentei hotărâri.

            Art.3 Se aprobă organigrama regiei astfel reorganizată.

            Art.4 Obiectul de activitate a Regiei Autonome de Termoficare Iaşi  - sunt cele prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.

            Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri.

            Art.6 Se revocă orice hotărâre contrară prezentei hotărâri.

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

           George Carapanu                                       cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Nr.88

din 15 iunie 1998