Hotărârea nr. 86/1998

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al domnului EDMOND ROMAN

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                       

 

 

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al domnului EDMOND ROMAN

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere raportul comisiei de validare privind examinarea legalităţii alegerii domnului Edmond Roman în funcţia de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.17 alin.4 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            ARTICOL UNIC: Se validează mandatul de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al domnului EDMOND ROMAN.

 

 

 

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

       George Carapanu                                                           cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.86

din 15 iunie 1998