Hotărârea nr. 85/1998

HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al doamnei MOROSAN IOSEFINA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                       

 

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al doamnei MOROSAN IOSEFINA

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere numirea doamnei Moroşan Iosefina în funcţia de Secretar General de Stat în cadrul Ministerului de Finanţe;

            In temeiul art.19 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            ARTICOL UNIC: Mandatul de consilier al municipiului Iaşi al doamnei Moroşan Iosefina încetează cu data prezentei hotărâri.

 

 

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

       George Carapanu                                                           cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Nr.85

din 15 iunie 1998