Hotărârea nr. 84/1998

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.16 din 16 februarie 1998 cu privire la indexarea chiriilor la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.16 din 16 februarie 1998 cu privire la indexarea chiriilor la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea

Primăriei Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul înregistrat sub numărul 106.321/11.05.1998 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.85/1991, privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din fondul locativ de stat, precum şi la spaţiile comerciale, spaţiile administrative, sediu de organisme şi organizaţii;

            In baza Hotărârii Guvernului nr.588/1990 cu privire la gospodărirea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.84/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.16/16 februarie 1998, va avea un nou aliniat cu următorul cuprins:

Incepând cu 1 mai 1998, tarifele lunare pe metru pătrat existente în contractele de închiriere sau asociere care s-au perfectat  în perioada 1 aprilie 1997 - 31 septembrie 1997 se vor indexa cu 2,29 faţă de chiria din contractul expirat la  31 martie 1997”.

            Art.2 Art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.16/16 februarie 1998 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Preţurile  minime lunare pe metru pătrat de la care se încep licitaţiile pentru adjudecarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă vor fi cele din Anexa nr.1” - grupa 1.

Anexa nr.1 va cuprinde expresia “Chiria pentru dependinţe se va calcula în funcţie de tariful pentru suprafaţa pe care se desfăşoară activitatea cu ponderea cea mai mare”.

            Art.3 Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.16/16 februarie 1998 se va modifica în cazul încadrării unora dintre activităţile pe care le cuprinde: astfel, activitatea corespunzătoare folosirii garajelor aflate în administrarea D.A.F.I.S. va fi trecută din grupa a III a de activitate în grupa a V a; grupa a IV a va cuprinde şi activitatea de producţie produse de panificaţie; tot în grupa a IV a la poziţia a treia se va completa cu următoarele cuvinte “carne şi pâine”; în grupa a VII a la poziţia a cincea se vor scoate cuvintele “de stat”; tot în grupa a VII a se va introduce activitatea “centre zonale şi birouri pentru instituţii publice” care se scoate de la grupa a V a.

            Art.4 Prezentele modificări la Hotărârea Consiliului Local nr.16/16 februarie 1998 intră în vigoare de la 1 mai 1998.

 

 

 

 

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

      Dănuţ Mugurel Cârlan                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.84

din 18 mai 1998