Hotărârea nr. 83/1998

HOTÂRÂRE privind eficentizarea unor pieţe din municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTÂRÂRE

privind eficentizarea unor pieţe din municipiul Iaşi

 

 

            Constiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi există 3 pieţe agroalimentare şi anume - Piaţa “Doi Băieţi”, Piaţa “C.U.G.” şi Piaţa “Păcurari”, insuficiente din punct de vedere economic, insuficiente pe de o parte faptului că aceste pieţe se află situate în zone unde preponderent locuiesc familii cu putere de cumpărare mică, situaţie care a dus pe de altă parte ca producătorii individuali să le ocolească;

            Având în vedere că pentru reabilitarea acestor pieţe se impune practicarea de către Consiliulul Local al Municipiului Iaşi, a unor taxe preferenţiale decât cele practicate în celelalte pieţe agroalimentare din Iaşi, iar producătorii individuali să fie scutiţi pe perioada anului 1998 de plata taxelor, terenurile atribuite către societăţile comerciale să fie la preţul minim stabilit prin Hotărârea nr.209/1997;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.84/1997;

            In conformitate cu prevederile art.20  lit.s şi ţ şi art.28 din Legea nr.69/1991 - lege privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se reînfiinţează PiaţaPăcurari”, situată în Iaşi, delimitată conform schiţei anexă, schiţă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Terenurile situate în pieţeleDoi Băieţi”, “Păcurari”, “C.U.G.” şiDacia  - delimitate conform schiţelor anexă -  pe care sunt destinate a fi construite  chioşcuri din aluminiu se atribuie eventualilor solicitanţi la preţul minim de 33.600 lei mp./lună.

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi va încheia cu aceştea contracte de asociere.

            Art.3 Tarabele situate în pieţele agroalimentare prevăzute în art.2 şi Piaţa “Podul de Piatră” se atribuie către societăţile comerciale sau asociaţii familiale care au în obiectul de activitate desfacere de produse agroalimentare fără licitaţie urmând a plăti preţul tarabei închiriate şi contravaloarea chiriei de 4000 lei stabilită prin Hotărârea nr.209/1997.

            Art.4 Producătorii individuali, care îşi comercializează propriile produse agroalimentare sunt scutite, pe durata anului 1998 de plata taxelor, prevăzute în Hotărârea nr.209/1997 - anexa nr.1 cu excepţia Pieţei “Dacia”.

            Art.5 Direcţia de Administrare Patrimoniu, Serviciul Urbanism şi Direcţia Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

     Dănuţ Mugurel Cârlan                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.83

din 18 mai 1998