Hotărârea nr. 81/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi str.Luca Arbore nr.31 proprietate a domnului Dumbravă Stefan cu terenul din str.Moara de Foc - fără număr proprietate a Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi însuşirea expertizei tehnice de evaluare a terenurilor

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi, str.Luca Arbore nr.31, proprietate a domnului Dumbravă Stefan, cu terenul din str.Moara de Foc - fără număr, proprietate a Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi însuşirea expertizei tehnice de evaluare a terenurilor

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea nr.61/30.04.1998 prin care Consiliul Local al Municipiului Iaşi aprobă, în principiu, schimbul de terenuri din str.Luca arbore nr.31, proprietate a domnului Dumbravă Stefan, cu terenul din Iaşi - str.Moara de Foc fără număr, proprietate a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere expertiza tehnică de evaluare a terenurilor care fac obiectul schimbului şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.12g alin.b din Legea nr.50/1991 - republicată şi atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi art.84 din Legea nr.69/1991 (republicată);

            In temeiul art.28 din legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă schimbul de terenuri şi se însuşeşte expertiza tehnică efectuată, astfel :

- terenul situat în str.Luca Arbore nr.31, în suprafaţă de 179,0 mp. proprietate a domnului Dumbravă Stefan devine proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, iar terenul situat în str.Moara de Foc fără număr, în suprafaţă de 173,25 mp. proprietate a Consiliului Local al Municipiului Iaşi, devine proprietate a domnului Dumbravă Stefan.

            Art.2 Se aprobă concesionarea fără licitaţie a terenului situat în str.Moara de Foc fără număr, în suprafaţă de 76,75 mp., în valoare de 33.318.326 lei/an., respectiv 434.114 lei/mp., în condiţiile art.12, al.b din Legea nr.50/1991 (republicată).

            Art.3 Redivenţa valorică a concesionării este de 1.332.733 lei/an, respectiv 17.365 lei/mp./an, preţ indexabil anual.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

    Dănuţ Mugurel Cârlan                                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.81

din 18 mai 1998