Hotărârea nr. 73/1998

HOTĂRÂRE privind vânzarea la licitaţie a spaţiilor comerciale aflate la subsolul blocului B1 din B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt - Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind vânzarea la licitaţie a spaţiilor comerciale aflate la subsolul blocului B1 din

B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt - Municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

- Legea 85/1992 privind vânarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului;

- H.G.R.nr.658/1992 privind aprobarea “Normelor tehnice de evaluare privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile unităţilor economice şi a condiţiilor privind organizarea licitaţiilor de vânzare a clădirilor de locuit şi a spaţiilor cu altă destinaţie;

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă vânzarea la licitaţie a spaţiilor comerciale nefinalizate situate la subsolul blocului B1 din B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt.

            Art.2 Valoarea spaţiilor şi a terenului aferent acestora se va face prin expertiză de către un expert stabilit de Consiliul Local, costul expertizei va fi suportat de ofertantul câştigător.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la Serviciul Investiţii al Direcţiei Tehnice şi celor interesaţi, în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

    Dănuţ Mugurel Cârlan                                          cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.73

din 18 mai 1998