Hotărârea nr. 71/1998

HOTĂRÂRE privind abrogarea art.3 şi anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.85/30.09.1996 şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie în vederea adjudecării proiectării studiului de fezabilitate pentru investiţia "PRELUNGIREA BULEVARDULUI DIMITRIE CANTEMIR" Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind abrogarea art.3 şi anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.85/30.09.1996 şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie în vederea adjudecării

proiectării studiului de fezabilitate pentru investiţia

PRELUNGIREA BULEVARDULUI DIMITRIE CANTEMIR

 Municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.727/1993 privind Regulamentul procedurilor de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice prin Hotărârea Guvernului nr.706/1997;

            Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.12/1993 privind Achiziţiile de bunuri şi investiţii publice;

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se abrogă art.3 şi Anexa nr.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.85/30.09.1996.

            Art.2 Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie şi a secretariatului tehnic conform Anexei nr.1.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,

                 Dănuţ Mugurel Cârlan                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.71

din 18 mai 1998

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                            ANEXA NR.1

                                                                                                la Hotărârea nr.71 din 18 mai 1998

 

 

 

 

Componenţa comisiei de licitaţie pentru adjudecarea proiectării studiului de fezabilitate la investiţia “Prelungirea B-dului Dimitrie Cantemir”- Municipiul Iaşi

 

 

 

COMISIA DE LICITATIE :

 

Preşedinte                    - ec.Vasile Dumitriu                              - Viceprimarul Municipiului Iaşi

Membri                        - reprezentant MLPAT

                                    - ing.Adriana Bulbaşa               - şef serv.invest.

                                    - ing.Virgil Toma                                   - consilier municipal

                                    - ing.Aurel Crudu                                  - consilier municipal

 

 

 

SECRETARIATUL COMISIEI:

 

ing.Manciu Carmen

ing.Miron Dănuţa

ing.Popescu Emilia