Hotărârea nr. 67/1998

HOTĂRÂRE privind optimizarea amplasării garajelor pe terenurile publice din municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind optimizarea amplasării garajelor pe terenurile publice din municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în veder prevederile Legii nr.50/1991 - lege privind autorizarea construcţiilor, art.2, precum şi cap.II art.10 şi art.11;

            Având în vedere programul privind optimizarea autorizării construirii de garaje pe terenurile publice;

            Având în vedere prevederile Legii nr.69/1991 şi O.G.nr.22/1997 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă utilizarea fondurilor provenite din închirierea terenurilor pe care sunt amplasate garaje ale cetăţenilor (autorizate sau nu) şi pentru realizarea unor garaje definitive cu aspect corespunzător.

            Proiectarea şi executarea se face sub directa supraveghere a Primăriei Municipiului Iaşi.

            Art. 2 Pe măsura desfăşurării programului şi a autorizării construirii de garaje definitive se vor demola în mod progresiv şi selectiv toate garajele executate fără autorizaţie sau care nu respectă autorizaţia de construire aflate pe domeniul public.

            Art.3 Desfăşurarea prezentului program se va face prin Serviciul de investiţie din cadrul Direcţiei Tehnice ca orice altă investiţie cu fonduri obţinute potrivit art.1.

            Art.4 Prezenta hotărâre abrogă Hotărârile nr.21/1992, 22/1992, 27/1992, 28/1992, 57/1992, 2/1993, 3/1993, 65/1995, 67/1995, 46/1997.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Lorin Cantemir                                                          cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.67

din 14 mai 1998