Hotărârea nr. 66/1998

HOTĂRÂRE privind reprezentarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi la manifestările oficiale

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind reprezentarea, Consiliului Local al Municipiului Iaşi

la manifestările oficiale

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea domnului consilier ing.Liviu Buruiană;

            Având în vedere art.54 din “Regulamentul privind funcţionarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi”;

            În temeiul art.28 al.5 din Legea nr.69/1991, republicată în 1997, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

           

            Art.1 La manifestările locale oficiale la care este necesară participarea autorităţilor locale, va fi reprezentat şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

            Inştiinţarea privind organizarea unor asemenea manifestaţii se va face prin grija Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.2 Ca reprezentanţi ai Consiliului Local vor participa consilierii care conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, alcătuiesc “delegaţia consilierilor”.

            Art.3 În bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, va fi prevăzută suma de 3.000.000 lei pentru cheltuieli legate de participarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi la manifestările locale oficiale.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa serviciilor interesate din cadrul executivului.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR,

                   Lorin Cantemir                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Nr.66

din 14 mai 1998