Hotărârea nr. 65/1998

HOTĂRÂRE privind iniţierea concursului "CEL MAI FRUMOS BALCON DIN IASI"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                                   

 

 

HOTĂRÂRE

privind iniţierea concursului “CEL MAI FRUMOS BALCON DIN IASI”

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea domnilor consilieri prof.univ.dr.Mihai Mititiuc şi ing.Liviu Buruiană;

            Având în vedere art.54 din “Regulamentul privind funcţionarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi”;

            In temeiul art.28 al.5 din Legea nr.69/1991, republicată în anul 1997, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Pentru a se creea un aspect plăcut al balcoanelor locuinţelor prin aranjamente florale, se instituie concursul “CEL MAI FRUMOS BALCON DIN IASI”.

            Art.2 Concursul se va desfăşura în fiecare an, pe perioada 1 iunie - 30 septembrie.

            Art.3 Persoanele care doresc participe la concurs se vor înscrie în acest scop la “Biroul Spaţii Verzi” - Direcţia Tehnică din Primărie Municipiului Iaşi, d-na Sălceanu Luminiţa, şef Birou spaţii verzi.

            Art.4 Participanţii la concurs se vor putea documenta referitor la modul de amenajare florală a balcoanelor în funcţie de orientarea acestora şi  de anotimp, cu ajutorul unor instrucţiuni scrise, care vor fi întocmite de specialiştii de la Grădina Botanică Iaşi.

            Instrucţiunile vor putea fi procurate de la Grădina Botanică, sectorul ornamental, şef serv.cerc.principal II dr.Profira Vidraşcu sau de la Biroul Spaţii Verzi din Primăria Municipiului Iaşi.

            Art.5 Procurarea răsadurilor (sau seminţelor) de flori se va face de la Grădina Botanică (sectorul ornamental, şef sector cerc.principal II dr.Profira Vidraşcu), de la Serele Primăriei, sau din reţeaua comercială.

            Art.6 Pentru cele mai reuşite aranjamente florale ale balcoanelor, se vor institui 3 premii, care se vor acorda, în fiecare an, la data de 30 septembrie, şi anume :

- Premiul I în valoare de 1000.000 lei

- Premiul II în valoare de 800.000 lei

- Premiul III în valoare de 500.000 lei

            Art.7 Pe perioada concursului, se vor atribui premii lunare, de 100.000 lei, câte unul pentru fiecare din următoarele zone ale Iaşului :

- I. - Zona Centru - Gară - Copou

- II - Zona Păcurari - Canta

- III - Zona Alexandru cel Bun - Dacia

- IV - Zona Tătăraşi - Grădinari - T.Vladimirescu

- V - Zona Podu Roş - Cantemir - Mircea cel Bătrân - Bularga

- VI - Zona Galata - CUG - Poitiers - Frumoasa - Bucium

            Un participant va putea lua o singură dată pe an un premiu lunar.

            Art.8 Aprecierea reuşitei aranjamentelor florale din balcoane o va efectua o comisie, alcătuită din :

- Consilier prof.univ.dr.Mihai Mitititiuc                                                  - Preşedinte

- Consilier prof.Carmen Vericeanu                                                        - Secretar

- Arh.Ionel Oancea, Arhitect Sef  în Primăria Iaşi                                  - membru

- Ing.Luminiţa Sălceanu, Sef Birou Spaţii Verzi Primărie,                       - membru

- Cerc.principal II dr.Profira Vidraşcu, şef.Serv.Ornamental

   Grădina Botanică Iaşi                                                                         - membru

- Consilier ing.Liviu Buruiană                                                                 - membru

-  Inspector Birou Spaţii verzi, Iulia Nicorici                                          - membru

            Comisia va atribui atât premiile lunare cât şi cele anuale.

            Art.9 Suma necesară premierilor ( 4,7  milioane lei pentru anul 1998) va fi prevăzută în bugetul local. Anual, suma va fi indexată conform indicelui de inflaţie.

            Art.10 Prezenta hotărâre va fi comunicată în principalele ziare locale, la radio şi la T.V.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      SECRETAR,

          Lorin Cantemir                                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.65

din 14 mai 1998

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

REGULAMENT

pentru desfăşurarea concursului “Cel mai frumos balcon din Iaşi

 

 

Art.1 Pentru a se crea un aspect plăcut al balcoanelor locuinţelor din Iaşi prin aranjamente florale, la propunerea domnilor consilieri prof.univ.dr.Mihai Mititiuc (Director al Grădinii Botanice Iaşi) şi ing.Liviu Buruiană, Consiliul Local al Municipiului Iaşi a instituit concursul “Cel mai frumos balcon din Iaşi”, începând cu anul 1998.

Art.2 Concursul se va desfăşura în fiecare an, pe perioada 1 iunie - 30 septembrie.

Art.3 Persoanele care doresc participe la concurs se vor înscrie în acest scop la “Biroul Spaţii Verzi” - Direcţia Tehnică din Primărie Municipiului Iaşi, d-na Sălceanu Luminiţa, şef Birou spaţii verzi, printr-o cerere conform formularului anexat.

Art.4 Participanţii la concurs se vor putea documenta referitor la modul de amenajare florală a balcoanelor în funcţie de orientarea acestora şi  de anotimp, cu ajutorul unor instrucţiuni scrise, care vor fi întocmite de specialiştii de la Grădina Botanică Iaşi.

            Instrucţiunile vor putea fi procurate de la Grădina Botanică, sectorul ornamental, şef serv.cerc.principal II dr.Profira Vidraşcu sau de la Biroul Spaţii Verzi din Primăria Municipiului Iaşi.

Art.5 Procurarea răsadurilor (sau seminţelor) de flori se va face de la Grădina Botanică (sectorul ornamental, şef sector cerc.principal II dr.Profira Vidraşcu), de la Serele Primăriei, sau din reţeaua comercială.

Art.6 Pentru cele mai reuşite aranjamente florale ale balcoanelor, se vor institui 3 premii, care se vor acorda, în fiecare an, la data de 30 septembrie, şi anume :

- Premiul I în valoare de 1000.000 lei

- Premiul II în valoare de 800.000 lei

- Premiul III în valoare de 500.000 lei

Art.7 Pe perioada concursului, se vor atribui premii lunare, de 100.000 lei, câte unul pentru fiecare din următoarele zone ale Iaşului :

- I. - Zona Centru - Gară - Copou

- II - Zona Păcurari - Canta

- III - Zona Alexandru cel Bun - Dacia

- IV - Zona Tătăraşi - Grădinari - T.Vladimirescu

- V - Zona Podu Roş - Cantemir - Mircea cel Bătrân - Bularga

- VI - Zona Galata - CUG - Poitiers - Frumoasa - Bucium

Un participant va putea lua o singură dată pe an un premiu lunar.

Art.8 Aprecierea reuşitei aranjamentelor florale din balcoane o va efectua o comisie (alcătuită din 7 membri), numită de Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

Pentru a se lua hotărâri, la şedinţele comisiei trebuie să participe majoritatea membrilor comisiei. Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

Art.9 La stabilirea celor mai reuşite aranjamente florale ale balcoanelor se va avea în vedere aspectul balcoanelor privite din stradă (deci nu se vor vizita apartamentele participanţilor la concurs), şi se va ţine cont de criteriile :

a.    aspectul general al balconului

b.    alegerea inspirată a combinaţiei de flori

c.    aspectul jardinierelor sau al vaselor de flori

Pentru fiecare criteriu se vor da calificative : satisfăcător (1 punct), bine (2 puncte) şi foarte bine (3 puncte).

Va fi declarat câştigător concurentul cu cel mai mare număr de puncte.

In caz de egalitate de puncte, comisia va stabili, prin vot, concurentul câştigător.

Art.10 Pentru fiecare din cele 6 zone menţionate la art.7, comisia va desemna un număr de membri care, minim de 2 ori pe lună (în jurul datelor de 15 şi de 30 ale lunii) vor face aprecieri în zonele respective.

 

 

 

PREŞEDINTE DE COMISIE,

prof.univ.dr.Mihai Mititiuc

 

 

 

 

 

 

FORMULAR ANEXA

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

            Subsemnatul ______________________domiciliat în Iaşi, str.___________________, nr._____, bloc_______,etaj________,apartament_______,telefon__________, rogfiu înscris la concursulCel mai frumos balcon din Iaşiediţia 1998 pentru lunilex) : iunie, iulie, august, septembrie.

Notă : x)  Se va tăia luna în care, eventual, solicitantul nu doreşte participe la concurs.

 

Semnătură,

 

 

 

Dată________

 

 

 

 

Domnului Preşedinte al Comisiei de organizare a concursuluiCel mai frumos balcon din Iaşi

 

 

 

ATENTIE ! CERERILE SE DEPUN LA PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI, INTRAREA PRINCIPALA ET.I, CAM.17, BIROU SPATII VERZI (SEF BIROU D-NA ING.LUMINITA SALCEANU).