Hotărârea nr. 6/1998

HOTĂRÂRE privind decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea "SARBATORILOR IASILOR" care s-au desfăşurat în perioada 12-15 octombrie 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea

“SARBATORILOR IASILOR”  care s-au desfăşurat în perioada 12-15 octombrie 1997

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat la nr.67839/4.12.1997 privind decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea manifestărilor cu ocazia “SARBATORILOR IASILOR”  care s-au desfăşurat în perioada 12-15 octombrie 1997;

            Având în vedere prevederile Legii nr.72/1996 privind finanţele publice, a Legii nr.32/1994 privind sponsorizările;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor din contul 5007014541580 deschis la Trezoreria Iaşi în sumă de 59.699.621 lei pentru organizarea manifestărilor ocazionate de “SARBATORILE IASILOR” desfăşurate în perioada 12-15 octombrie 1997, conform situaţiei anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Suma de 14.000.000 lei rămasă în cont va fi reportată pentru anul 1998, pentru organizarea “Sărbătorilor Iaşilor - 1998” .

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         S E C R E T A R,

            Romeo Vatră                                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.6

din 26 ianuarie 1998

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                ANEXA

                                                                        la Hotărârea nr.6 din 26 ianuarie 1998

 

T A B E L

privind decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea “Sărbătorilor Iaşilor”  pe anul 1997

 

 

1. S.C.” CRESCENDO” S.R.L.                                               - lei 897.626 - c/val.

plicuri şi afişe

2. S.C.” CERAMICA” S.A.                                                     - lei 566.079 - c/val.

procurare vase ornamentale

3. S.C.” COMTEX” S.A.                                                         - lei 3.331.955 - c/val.

cadouri oferite invitaţilor

4. S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A.                                  - lei 1.572.700 c/val.

cadouri oferite invitaţilor

5. S.C.” CASA BOLTA RECE” S.R.L.                                   - lei 6.412.500

cocteil şi mese protocolare oferite invitaţilor

6. Fundaţia pentru Cultură şi Studii Româneşti

                                                                                                - lei 480.000 - c/val.a 2 albume “Romanian Gymnastics”  oferite invitaţilor.

7. Editura “MYDS CENTER”  - 3.000.000 lei c/val. - 200 buc. albume “GHIDUL IASILOR”  oferite invitaţilor.

8. S.C.” ROCHIM” S.A.                                                         - lei/8.776.897 - c/val.

organizare jocuri de artificii

9. S.C.” JUVENTUS” S.A.                                                      - lei 900.000 - cazare 2 nopţi a artificierilor de la Orăştie.

10. Centrul Judeţean de Creaţie Iaşi                                          - lei 3.587.500 pentru organizarea în perioada 12 - 15 octombrie 1997 a Festivalului “Trandafir de la Moldova” .

11. R.A.Citadin                                                                        - lei 4.502.309 - aranjamente florale executate în perioada 12 - 15 octombrie.

12. Fundaţia Coregrafică Română Iaşi                           - lei 5.550.000 pentru organizarea în perioada 12 - 15 octombrie a Festivalului de Creaţie Coregrafică.

13. Premii acordate pentru merite deosebite următorilor :

- Giosu Dan - poet                                                                   - 1.364.500 lei impozabil

- Golescu Samir - pianist                                                           - 1.364.500 lei impozabil

- Handorcă Ioan - poet                                                 - 1.364.500 lei impozabil

- Hatmanu Dan - pictor                                                             - 3.000.000 lei impozabil

- Harbuz Florin - regizor                                                           -    632.400 lei impozabil

14. lei 950.055 pentru procruare de cafea, zahăr, alimente diverse, ambalaje plicuri, săpun, prosoape etc.

15. lei 1.446.100 - reprezintă premii acordate pentru merite deosebite următorilor actori : Lascăr Ioan şi Iurie Darie. Suma a fost acordată în luna martie 1997 din disponibilităţile anului 1996.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                                          cons.jr.Lenuţa Milatinovici