Hotărârea nr. 43/1998

H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării domnului primar - conf.dr.Constantin Simirad la Conferinţa Mondială a Oraşelor Istorice la Cracovia Polonia în perioada 25 - 28 mai 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                                                                                           

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării domnului primar -  conf.dr.Constantin Simirad

la Conferinţa Mondială a Oraşelor Istorice la Cracovia, Polonia, în perioada 25 - 28 mai 1998

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere invitaţia domnului Yorikane Masumoto - Preşedintele Ligii Oraşelor Istorice - Primarul Oraşului Kyoto;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.518/1995;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă participarea domnului primar -  conf.dr.Constantin Simirad la Conferinţa Mondială a Oraşelor Istorice ce va avea loc la Cracovia, Polonia,  în perioada 25 - 28 mai 1998.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        S E C R E T A R,

            Vasile Burlui                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Nr.43

din 30 aprilie 1998