Hotărârea nr. 41/1998

H O T Ă R Â R E privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului economist ANTONITA ALEXANDRU

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind încetarea mandatului de consilier municipal

al domnului economist ANTONITA ALEXANDRU

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere decesul consilierului municipal ec.ANTONITA ALEXANDRU;

            In temeiul art.19 şi art.28 din legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

H o t ă r ă ş t e :

 

 

            ARTICOL UNIC : Mandatul de consilier al municipiului Iaşi al domnului economist ANTONITA ALEXANDRU  încetează ca urmare a decesului.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             S E C R E T A R,

            Vasile Burlui                                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.41

din 30 aprilie 1998