Hotărârea nr. 29/1998

HOTĂRÂRE,privind organizarea circulaţiei rutiere în municipiul Iaşi

 MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea circulaţiei rutiere în municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;       

            Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii circulaţiei rutiere în municipiul Iaşi;

            In baza art.20, litera l şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1  Circulaţia tuturor vehiculelor este interzisă în ambele sensuri pe străzile:

- str. Lăpuşneanu;

- esplanadă C. Negri, între str. Bărboi şi Tg. Cucu;

- str. Gr. Ureche, tronson cuprins între Teatrul “Luceafărul” şi Palatul Culturii;

- str. Cuza Vodă, tronson cuprins între str. I.C. Brătianu şi str. V. Alecsandri (cu excepţia tramvaielor);

- str. Pădurii, tronson cuprins între B-dul T. Vladimirescu şi str. Tătăraşi (cu excepţia tramvaielor);

- aleea de acces accidental carosabilă între str. V. Alecsandri şi str. T. Burada.

            Deasemeni este interzisă circulaţia tuturor vehiculelor în parcurile municipiului Iaşi.

            Art.2 Autovehiculele utilitare cu greutatea cuprinsă între 1,5 şi 2,4 tone pot circula pe arterele menţionate la art.1 numai pe baza unei autorizaţii eliberate de Primăria Municipiului Iaşi şi după achitarea unei taxe de 400.000 lei/autovehicul/lună.

            Fac excepţie de la plata taxelor, autovehiculele aparţinând Administraţiei publice locale, R.A.T.C., Pompieri, Poliţie, Jandarmi şi Serviciul Ambulanţă, care participă numai la intervenţii în caz de urgenţă.

            Art.3 Este interzis accesul tuturor autovehiculelor pe b-dul Stefan cel Mare şi Sfânt, porţiunea cuprinsă între str. I.C. Brătianu şi str. A. Panu, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.

            Art.4 Circulaţia autovehiculelor se face în sens unic pe următoarele străzi:

- str. Beldiceanu, cu sens spre str. Moara de Vînt;

- b-dul Chimiei (dreapta) pe porţiunea cuprinsă între b-dul T. Vladimirescu şi b-dul Metalurgiei, cu sens spre b-dul Metalurgiei;

- b-dul Chimiei (stânga) pe porţiunea cuprinsă între b-dul Metalurgiei şi b-dul T. Vladimirescu, cu sens spre b-dul T. Vladimirescu;

- str. Cişmeaua Păcurari cu sens spre şos. Arcu;

- aleea Copou, cu sens spre str. T. Văscăuţeanu;

- str. Dancu pe porţiunea cuprinsă între str. Sf. Sava şi str. Cuza Vodă, cu sens spre str. Cuza Vodă;

- stradela Florilor, cu sens spre str. Florilor;

- str. G.Ibrăileanu pe porţiunea cuprinsă între Spital CFR şi str. Păcurari, cu sens spre str. Păcurari;

- str. Horia, pe porţiunea cuprinsă între str. Crişan şi b-dul Stefan cel Mare şi Sfânt, cu sens spre b-dul Stefan cel Mare şi Sfânt;

- str. I.C. Brătianu, pe porţiunea între b-dul Independenţei şi str. Cuza Vodă, cu sens spre str. Cuza Vodă;

- str. T. Burada cu sens spre str. I.C. Brătianu;

- str. Colonel Langa, pe porţiunea cuprinsă între b-dul Stefan cel Mare şi Sfânt şi str. Crişan, cu sens spre str. Crişan;

- str. Maior I. Popescu, pe porţiunea cuprinsă între str. Pădurii şi intersecţia Cinci Drumuri, cu sens spre Cinci Drumuri;

- str. Manolescu, cu sens spre str. T. Cozma;

- str. N. Gane, pe porţiunea cuprinsă între str. Sulfinei şi str. V. Conta cu sensul spre str. V. Conta;

- str. Pavlov, cu sens spre str. Săulescu;

- str. Pădurii pe porţiunea cuprinsă între str. E. Doamna şi B-dul T. Vladimirescu, cu sens spre b-dul T. Vladimirescu (cu excepţia tramvaielor);

- str. Palade, cu sensul spre str. Sărărie;

- str. Rojniţă, intersecţie cu str. Ateneu, cu sens spre str. V. Lupu;

- str. Rîpa Galbenă, cu sens spre str. Fătu;

- str. Ralet, cu sens spre str. L. Catargi;

- str. Spital Paşcanu, pe porţiunea cuprinsă între str. Vîntu şi str. Eternitate, cu sens spre str. Eternitate;

- Splai Bahlui Mal Drept, pe porţiunea cuprinsă între Podu Roş şi b-dul Primăverii, cu sens spre b-dul Primăverii;

- Splai Bahlui Mal Stîng, pe porţiunea cuprinsă între b-dul T. Vladimirescu şi Podul de Piatră, cu sens spre Podul de Piatră;

- str. Spinţi, cu sens spre str. Cişmeaua Păcurari;

- str. Sulfinei, pe porţiunea cuprinsă între str. L. Catargi şi str. Buna Vestire, cu sens spre str. Buna Vestire;

- str. Scoalei, cu sens spre str. T. Cozma;

- str. V. Alecsandri, cu sens spre b-dul Independenţei;

-  str. Vîntu, pe porţiunea cuprinsă între str. Moara de Vînt şi str. Spital Paşcanu, cu sens spre str. Spital Paşcanu;

- str. Vîntu, pe porţiunea cuprinsă între str. Spital Paşcanu şi str. Eternitate, cu sens spre str. Spital Paşcanu;

- str. V. Stroiescu, cu sens spre b-dul Independenţei;

- str. V. Conta, pe porţiunea cuprinsă între Piaţa Eminescu şi str. L. Catargi, cu sens spre Policlinica nr.1.

Art.5 Circulaţia autovehiculelor cu greutate maximă autorizată mai mare de 2,4 tone este interzisă în interiorul perimetrului format de următoarea centură stradală:

- şos. Păcurari până la pasaj denivelat Păcurari, str. Luca Arbore, str. Canta, str. Moara de Foc, str. Străpungere Silvestru, str. Silvestru, Podul de Piatră, b-dul N. Iorga, b-dul Primăverii, Splai Bahlui Mal Drept (de la b-dul Primăverii la b-dul T. Vladimirescu), b-dul Chimiei (dreapta) până la Podul Sf. Ioan, str. A.Vlaicu, str. I. Creangă, str. P. Ispirescu, str. Eternitate (de la str. P. Ispirescu la b-dul T. Vladimirescu), b-dul C.A. Rosetti, şos. Stefan cel Mare, aleea Gr. Ghica Vodă (până la str. Dr. Vicol), str. Dr. Vicol, str. Fagului, str. Tăcuta, str. T. Cozma(între str. Tăcuta şi str. Munteni), str.Munteni, str. Canta. Acelaşi lucru este valabil şi în interiorul perimetrului format de centura stradală: str. Canta, str. Sg.Grigore Ioan, str. Tabacului  (între str. Sg.Gr.Ioan şi şos. Naţională), str.Sarmisegetuza, str.Cerna, str.Trotuş, str. Bradului, Pasaj Nicolina, str. Nicolina, b-dul N.Iorga.

- In interiorul acestor perimetre, circulaţia autovehiculelor cu greutate mai mare de 2,4 tone este permisă accidental şi în tranzit pe următoarele străzi: b-dul Chimiei (stânga) (între Pod Metalurgie şi Pod T.Vladimirescu), b-dul D. Mangeron, (între Pod T. Vladimirescu şi str.Palat,) Splai Bahlui Mal Stâng (între str. Palat şi Podul de Piatră), precum şi b-dul T. Vladimirescu (în porţiunea între Pod T.Vladimirescu şi b-dul C.A. Rosetti).

- Pentru aceeaşi categorie de autovehicule este interzisă circulaţia pe următoarele artere: b-dul Copou, str. L. Catargi, str. M. Costăchescu, str. şi şos. Sărărie, str. Codrescu, str. Petre Andrei, b-dul Socola, b-dul Alexandru cel Bun, şos. Naţională (pe porţiunea cuprinsă între Podul de Piatră şi Podu Roş) şi pe toate aleile accidental carosabile ce deservesc blocurile de locuinţe.

Art.6 Autovehiculele utilitare cu greutate maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, pot circula pe arterele rutiere ale municipiului Iaşi, care sunt cuprinse la art.5 numai pe bază de autorizaţie eliberată de Primăria Municipiului Iaşi şi după achitarea unei taxe de 600.000 lei/autovehicul/lună, taxă ce va fi plătită de proprietarul autovehicului.

Fac excepţie de la plata taxelor autovehiculele aparţinând Administraţiei publice locale, Pompieri, Poliţie, Jandarmi, Serviciul Ambulanţă, care participa numai la intervenţii în caz de urgenţă precum şi autovehiculele pentru transportul în comun aparţinând R. A. T. C..

Art.7 Autovehiculele speciale, agabaritice, se pot deplasa în municipiul Iaşi numai pe bază de autorizaţie eliberată de Primăria Municipiului Iaşi, în care se va indica traseul acestora şi după achitarea unei taxe de 2.000.000 lei/transport, la care se adaugă cheltuielile datorate refacerii eventualelor degradări ale sistemului rutier şi a reţelelor tehnico - edilitare de pe traseul parcurs.

În vederea obţinerii autorizaţiei, vor fi solicitate avize de la Biroul de Poliţie Rutieră a municipiului Iaşi şi după caz de la FTDEE, Direcţia de Telecomunicaţii, RATC, Direcţia Regională C.F. Iaşi şi de la alţi deţinători de reţele tehnico-edilitare.

Art.8 Tranzitarea municipiului Iaşi pentru transportul greu, transport persoane (autobuze) şi de marfă se face pe următoarele trasee de centură:

- D.N. 28 - str. Canta, str. Moara de Foc, str. Silvestru, str. Străpungere Silvestru, b-dul N. Iorga, b-dul Socola, şos. Bucium - D.N. 24;

-D.N. 24 - Cîrlig, b-dul C.A.Rosetti, b-dul T. Vladimirescu, Calea Chişinăului - D.N. 28;

-  Dancu (D.C. 249A) - str. A.Vlaicu, str. V.Lupu, b-dul Chimiei (stînga), b-dul T. Vladimirescu, b-dul C.A.Rosetti - D.N. 24;

- Breazu (D.C. 282) - aleea M. Sadoveanu, aleea Gr. Ghica Vodă, str. Dr. Vicol, str. T. Cozma, str. Munteni, str. Canta - D.N. 28;

- Breazu (D.C. 282) - aleea M.Sadoveanu, aleea Gr.Ghica Vodă, şos. Stefan cel Mare - D.N. 24.

Art.9  Pe raza municipiului Iaşi, reţeaua naţională de drumuri are continuitate pe traseele:

- D.N.28: şos. Păcurari, str.Munteni (fabrica de pîine), str. Moara de Foc, str. Străpungere Silvestru, str. Silvestru, b-dul N.Iorga, b-dul Primăverii, str.Ţuţora, Calea Chişinăului, Tomeşti;

- D.N. 24: şos. Stefan cel Mare, şos. şi str. Sărărie, Tg. Cucu, str. E. Doamna, str. A. Panu, str. Sf. Lazăr, Podu Roş, b-dul Socola, Pasaj Socola, şos. Bucium.

Art.10 Arterele de circulaţie pe care  este interzisă oprirea sau staţionarea autovehiculelor, vor fi stabilite prin hotărîri ale Comisiei municipale de circulaţie şi semnalizate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Deasemeni se interzice staţionarea autovehiculelor pe spaţiile verzi şi pe aleile accidental carosabile ce deservesc blocurile de locuinţe, zonele de acces ale punctelor gospodăreşti, puncte termice, posturi de transformare ale FTDEE şi staţii sau posturi de reglare măsură ale instalaţiilor de gaze naturale.

- In cazul nerespectării, Primăria Municipiului Iaşi şi Biroul de Poliţie Rutieră a municipiului Iaşi vor ridica şi transporta, cu echipament adecvat, autovehiculele care au fost oprite, staţionate şi parcate în locuri interzise, acestea urmînd a fi depozitate în locuri special amenajate, ridicarea lor de către proprietari urmînd a se face după achitarea taxelor stabilite de Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

- Primăria Municipiului Iaşi în colaborare cu Biroul de Poliţie Rutieră Iaşi vor elabora regulamentul de desfăşurare a acestei activităţi ce va fi supus aprobării Comisiei municipale de circulaţie.

            Art.11 Parcarea autovehiculelor este permisă în locuri special amenajate şi semnalizate cu indicatoare sau marcaje.

            Parcarea autovehiculelor pentru transport mărfuri, inclusiv cele aflate în tranzit, se va face în faţa Tomiris SA, (pe porţiunea cuprinsă între intrarea principală şi str. Atelierului), Gara Internaţională Nicolina, parcarea “24 ORE” (str.E.Doamna, intersecţie cu str.Albă), şos. Iaşi Holboca parcare (D.C. 249A - lângă Autotransport SA - Hotel “Basarabia”).

            Nerespectarea prezentului articol, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 300.000 - 600.000 lei.

            Art.12 In municipiul Iaşi este interzisă parcarea autoturismelor pe trotuare, cu excepţia locurilor amenajate şi semnalizate în acest scop.

Art.13 Circulaţia pietonilor este interzisă pe partea carosabilă a străzilor la care sunt amenajate trotuare, precum şi pe amplasamentul liniilor de tramvai situat în str. Pădurii pe porţiunea cuprinsă între b-dul T. Vladimirescu şi str. Tătăraşi.

            Art.14  Accesul mijloacelor de transport cu tracţiune animală este interzis în interiorul perimetrului format de următoarea centură stradală:

- şos. Păcurari până la pasaj denivelat Păcurari, str. Luca Arbore, str. Canta, str. Moara de Foc, str. Străpungere Silvestru, str. Silvestru, Podul de Piatră, b-dul N. Iorga, b-dul Primăverii, Splai Bahlui Mal Drept (de la b-dul Primăverii la b-dul T. Vladimirescu), b-dul Chimiei (dreapta) până la Podul Sf. Ioan, str. A.Vlaicu, str. I. Creangă, str. P. Ispirescu, str. Eternitate (de la str. P. Ispirescu la b-dul T. Vladimirescu), b-dul C.A. Rosetti, şos. Stefan cel Mare, aleea Gr. Ghica Vodă (până la str. Dr. Vicol), str. Dr. Vicol, str. Fagului, str. Tăcuta, str. T. Cozma (între str. Tăcuta şi str. Munteni), str.Munteni, str. Canta. Acelaşi lucru este valabil şi în interiorul perimetrului format de centura stradală: str. Canta, str. Sg.Grigore Ioan, str. Tabacului (cuprinsă între str. Sg.Gr.Ioan şi şos. Naţională), str.Sarmisegetuza, str.Cerna, str. Trotuş, str. Bradului, Pasaj Nicolina, str. Nicolina, b-dul N. Iorga.

            Prin grija Primăriei Municipiului Iaşi şi a Biroului de Poliţie Rutieră, la intrările în municipiul Iaşi, vor fi amplasate indicatoare pe care se vor preciza traseele de acces a mijloacelor cu tracţiune animală precum şi sancţiunile în cazul nerespectării celor mai sus menţionate.

            Circulaţia mijloacelor de transport cu tracţiune animală având bandaje metalice pe roţi este interzisă în municipiul Iaşi.

            Nerespectarea prezentului articol, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100.000 şi 300.000 lei.

Art.15 Circulaţia animalelor este interzisă pe străzile municipiului Iaşi, transportul acestora va fi efectuat numai cu autovehicule special amenajate.

            Nerespectarea prezentului articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100.000 şi 300.000 lei.

            Art.16  Se interzice, cu desăvîrşire, crearea de restricţii pentru circulaţia vehiculelor sau pietonilor prin executarea de lucrări, depozitarea de materiale ori lăsarea de obiecte pe partea carosabilă a drumurilor publice sau trotuare, de către persoane fizice sau juridice, fără a deţine autorizaţie legală, eliberată de Primăria Municipiului Iaşi şi avizată de Biroul de Poliţie Rutieră Iaşi.

            Nerespectarea prezentului articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500.000 - 1.000.000 lei.

            Art.17 Se stabilesc următoarele staţii de taximetre:

1.- PIATA UNIRII: Guliver, Galeriile de Artă “Cupola”, de la terasă

 spre trecerea de pietoni.

                        2.- B-dul INDEPENDENTEI: Golia (parcare), Restaurant Bucegi, Mitocul Maicilor (parcare), Bl.D2 (între trecerea de pietoni Statuia “Independenţei” până la 15 m.l. faţă de staţia R.A.T.C.-Piaţa Independenţei)).

3. - SELECT

4. - CONTINENTAL

5. - MAGAZIN MOLDOVA: pe str. A. Panu (în spatele staţiei de autobuz, spre restaurantul Dunărea), parcare magazin Moldova.

6. - HALA CENTRALA : în dreptul WC-ului, parcare din str. Armeană.

7. - GARA IASI: conform plan marcare, la Gara de Nord Iaşi.

8. - AUTOGARA: Restaurant Rapid, Chimicale SC Alecu, Sens unic Arcu II spre str. Silvestru (intrare SC Alecu şi ieşire staţie de tramvai).

9. - CODRESCU.

10. - TATARASI: Oficiul poştal, Piaţa Doi Băieţi (intersecţie A. Vlaicu cu str. Aeroport), Han Tătar, Piaţa Chirilă - Ateneu.

11. - COMPLEX T. VLADIMIRESCU: ieşire din campus Universitar.

12. - PODU ROS: Splai Bahlui Mal Drept.

13. - SOSEAUA NATIONALA: complex alimentar.

14. - BULEVARDUL SOCOLA: magazin Orient, 1001 Articole.

15. - NICOLINA II: str. Clopotari.

16. - TUTORA COLT CU PRIMAVERII: magazin alimentar Tesătura, Centrul de Calcul (spre Policlinica Industrială), vis a vis de blocuri.

17. - PACURARI: Fabrica de pâine (după staţia RATC), vis a vis de mag.Moto Velo, şos.Păcurari (refugiu intrare în municipiul Iaşi), bloc.539.

18. - COPOU: Universitate, b-dul Copou (vis a vis de Super Copou, la 15 m de staţia de tramvai), rond tramvai capăt Copou,

19. - PODUL DE FIER: b-dul C.A. Rosetti (între intrarea Service şi trecerea de pietoni), de la fotograf la vale.

20. - ALEXANDRU CEL BUN: parcare “Familial”, Berăria “Zimbru”.

21. - MIRCEA CEL BATRIN: Complex alimentar bl.A1-4.

22. - GARA NICOLINA: lângă pasaj.

23. - DACIA: pe b-dul Dacia.

24. - SOCOLA: semafor “Frigorifer”.

25. - POITIERS: bl. CUG, alimentara.

26. - BAZAR: str. veche peste linii CFR.

27. - G. MUZICESCU: pe sensul de coborâre după staţia de tramvai.

28. - PIATA NICOLINA: în parcajul existent b-dul N. Iorga.

29. - POLICLINICA Nr.1: pe str. N. Bălcescu (lângă parcare).

- Se stabilesc următoarele staţii pentru furgonete:Hala Centrală, Piaţa Gării,Piaţa Alexandru cel Bun, Piaţa Independenţei (parcare Mitocul Maicilor), Piaţa Nicolina, Podu Roş (mal drept Bahlui).

- Se stabilesc următoarele staţii de îmbarcare călători pentru transportul în comun asigurat de autovehicule private: Poarta 2 CUG, aleea T. Neculai (capăt CUG), şos. Arcu II (în dreptul zidului de sprijin între str. Cişmeaua Păcurari şi str. O. Băncilă), şos. Păcurari (capăt, pe aleea de rezervă), b-dul N. Iorga (Bazar - parcaj existent), b-dul T. Vladimirescu (în spatele camin T.17), parcare “24 ORE”.

- Desfiinţarea sau înfiinţarea de noi staţii se va face prin hotărîrea Comisiei municipale de circulaţie.

- Art.18 Pentru fiecare autovehicul autorizat în vederea transportului de persoane (TAXI; MAXI-TAXI; AUTOBUZE; etc.) proprietarul va plăti o taxă lunară, diferenţiată în funcţie de capacitatea de transport (nr. de locuri) a autovehiculului, după cum urmează:

- până la 4 locuri                                   - 12.500 lei/autovehicul;

- între 5 - 10 locuri                               - 25.000 lei/autovehicul;

- peste 10 locuri                                   - 50.000 lei/ autovehicul.

Plata acestor taxe se va face în primele 10 (zece) zile lucrătoare ale trimestrului.

In cazul în care aceste taxe nu sunt achitate la termenul stabilit, se percepe o penalizare de 0,4% pe zi din valoarea taxei lunare pentru perioada anterioară.

Desfăşurarea activităţii fără deţinerea autorizaţiei conform prezentului articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 300.000 şi 500.000 lei.

Fac excepţie de la prezentul articol,autovehiculele autorizate pentru transportul în comun aparţinând R. A. T. C..

Art.19 Toţi agenţii economici vor asigura parcarea în incintă a mijloacelor auto proprii şi a celor cu care au relaţii contractuale. Activitatea de reparaţii a autovehiculelor proprii va fi organizată numai în incinta proprie sau la unităţile specializate.

Nerespectarea prezentului articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda cuprinsă între 300.000 - 600.000 lei.

Art.20 Prezentele taxe, penalizări şi contravenţii, se vor vărsa în contul pentru Gospodărie Comunală - reparaţii străzi, deschis de Primăria Municipiului Iaşi la Trezoreria Municipiului Iaşi.

Art.21 Se stabileşte următorul perimetru interzis autovehiculelor aparţinînd şcolilor de şoferi; str. Sf. Lazăr, str. Smîrdan, str. E. Doamna, Tg. Cucu, b-dul Independenţei, str. Fătu, str. Rîpa Galbenă, str. Gării, str. Uzinei, str. Sf. Andrei, str. Palat, Podu Roş..

Se interzice autovehiculelor aparţinând şcolilor de şoferi, pătrunderea în intersecţiile; Podu Roş, Bucşinescu, Tg. Cucu şi P-ţa Eminescu, zilnic între orele 6,00 - 9,00 şi 13,00 - 17,00.

Fac excepţie de la aliniatele anterioare, autovehiculele aflate la examenul pentru dobîndirea permisului de conducere, însoţite de ofiţerul examinator.

Nerespectarea prezentului articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda cuprinsă între 300.000 şi 500.000 lei.

Art.22 Primăria municipiului Iaşi şi Biroul de Poliţie Rutieră Iaşi vor ridica şi transporta, cu echipament adecvat, autovehiculele abandonate pe teritoriul municipiului Iaşi, acestea urmând a fi depozitate în locuri special amenajate. Recuperarea autovehiculelor de către proprietari se va face contra unei taxe ce va cuprinde valoarea transportării şi depozitării lor.

Art.23 Se interzice cu desăvîrşire montarea, demontarea sau schimbarea indicatoarelor de circulaţie precum şi a staţiilor mijloacelor de transport în comun sau taxi, de către persoane fizice sau juridice, fără acordul Comisiei municipale de circulaţie.

Nerespectarea prezentului articol, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 300.000 şi 500.000 lei.

Art.24 Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărîre le sunt aplicabile prevederile Legii nr.32/1968, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

Art.25 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta hotărâre se face de către ofiţerii şi subofiţerii de Poliţie, Corpul gardienilor publici şi împuterniciţii Primarului municipiului Iaşi.

Art.26 Hotărîrile Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.98/1994, 126/1995, 134/1996 şi anexa nr.7/I la 209/1997 se abrogă.

Art.27 Prezenta hotărâre va fi publicată şi va intra în vigoare la data aprobării în cadrul şedinţei Consiliului Local al Municipiului  Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

          Emil Brumaru                                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.29

din 16 martie 1998