Hotărârea nr. 27/1998

HOTĂRÂRE privind acordarea în administrare R.A.J.A.C.Iaşi terenul situat în Iaşi zona staţiei de pompare RAJAC Podul de Piatră Cartier Centru nr.13 Cvartal (tarla)102 parcela CAT 3202

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea  în administrare R.A.J.A.C.Iaşi,  terenul situat în Iaşi, zona staţiei de pompare RAJAC, Podul de Piatră, Cartier Centru nr.13, Cvartal (tarla)102,

parcela CAT 3202

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 26.01.1998 cu privire la concesionarea terenului situat în Iaşi,zona staţiei de pompare R.A.J.A.C., Podul de Piatră, Cartier Centru nr.13, cvartal (tarla) 102, parcela CAT 3202;

            Având în vedere prevederile art.84 al.1 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se acordă  în administrare R.A.J.A.C.Iaşi,  terenul situat în Iaşi, zona staţiei de pompare R.A.J.A.C.Iaşi, Podul de Piatră, Cartier centru nr.13, Cvartal (tarla) 102, parcela CAT 3202, în suprafaţă de 950 mp.pentru amenajarea unei parcări pentru maşinile de intervenţie.

            Art.2 Se revocă Hotărârea nr.12 din 26.01.1998.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată în vederea executării, celor interesaţi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Emil Brumaru                                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.27

din 16 martie 1998