Hotărârea nr. 26/1998

HOTĂRÂRE privind acordarea în administrare R.A.J.A.C.Iaşi terenul situat în Iaşi Cartier nr.9 - Nicolina - CUG Cvartal (tarla) 53 parcela CAT 2798

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea  în administrare R.A.J.A.C.Iaşi,  terenul situat în Iaşi, Cartier nr.9 - Nicolina - CUG, Cvartal (tarla) 53, parcela CAT 2798

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.13 din 26.01.1998 cu privire la concesionarea terenului din Iaşi, Cartier nr.9 - Nicolina - CUG, Cvartal (tarla) 53, parcela CAT 2798;

            In baza art.84 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se acordă  în administrare R.A.J.A.C.Iaşi,  terenul situat în Iaşi, Cartier nr.9 - Nicolina - CUG, Cvartal (tarla) 53, parcela CAT 2798, în suprafaţă de 514 mp.pentru amenajarea unei parcări pentru maşinile de intervenţie.

            Art.2 Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.13 din 26.01.1998.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată în vederea executării, celor interesaţi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Emil Brumaru                                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Nr.26

din 16 martie 1998