Hotărârea nr. 241/1998

H O T Ă R Â R E Privind trecerea în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi a hotelului "Orizont" imobil situat în Iaşi str. Grigore Ureche nr.27

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 

 

 

H O T Ă R Â R E

Privind trecerea în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi a hotelului “Orizont”,  imobil situat în Iaşi, str. Grigore Ureche nr.27

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că S.C.JUVENTUS SA, societate care a avut în administrare Hotelul “Orizont”, a fost defiinţată prin hotărâre judecătorească definitivă;

            Având în vedere că în prezent Hotelul “Orizont” este administrat ilegal de către Fundaţia pentru tineret şi sport, fundaţie a cărei mod de înfiinţare este contestat, pe rolul instanţei aflându-se acţiune în contestarea ilegalităţii înfiinţării acestei fundaţii;

            Având în vedere că în acest caz Hotelul “Orizont” a rămas un lucru al nimănui;

            În conformitate cu art.79 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

           

Art.1 Se trece în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi  HotelulOrizont”, hotel situat în Iaşi str.Grigore Ureche nr.27.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica:

-                                 Prefecturii Judeţului Iaşi

-                                 Direcţiei de Patrimoniu

-                                 Direcţiei Economice

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTA,                                 SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.241

din 21 decembrie 1998