Hotărârea nr. 240/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 R.A.T.C.IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998

R.A.T.C.IASI

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice şi a Legii nr.27/1998 privind impozitele şi taxele locale;

            Având în vedere adresa R.A.T.C.Iaşi înregistrată sub nr.54071 din 23.01.1998;

            Având în vedere prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 al R.A.T.C.IASI la venituri în sumă de 121.890.000 mii.lei şi la cheltuieli în sumă de 121.332.000  mii.lei.

            Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi şi Direcţiei Economice.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.240

din 21 decembrie 1998