Hotărârea nr. 238/1998

HOTĂRÂRE privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic Zonal str.Banu - str.Lăpuşneanu - str.Vasile Conta elaborat de catedra de arhitectură şi urbanism din cadrul Facultăţii de Construcţii Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic Zonal str.Banu - str.Lăpuşneanu -

str.Vasile Conta elaborat de catedra de arhitectură şi urbanism din cadrul

Facultăţii de Construcţii Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, privind atribuţiile Consiliului Local în organizarea, dezvoltarea urbanistică a localităţii şi amenajarea teritoriului;

            Având în vedere H.C.L.nr.5 din 26.01.1998 prin care s-a încredinţat proiectarea P.U.Z. catedrei de arhitectură şi urbanism a Facultăţii de Construcţii Iaşi, a contractului de proiectare nr.3412 din 6.03.1998 şi a actului adiţional nr.1 din 30.06.1998 încheiat cu Facultatea de Construcţii;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se avizează în principiu Planul Urbanistic Zonal şi regulamentul aferent anexat.

            Art.2 Aprobarea şi însuşirea acestui plan se va face după obţinerea avizelor necesare stipulate în Legea nr.50/1991.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.238

din 21 decembrie 1998