Hotărârea nr. 236/1998

HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din H.C.L.nr.104/1998 (privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu agenţi economici în vederea amenajării locurilor de joacă pentru copii şi parcuri)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.1 din H.C.L.nr.104/1998 (privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu agenţi economici în vederea amenajării locurilor de joacă pentru copii şi parcuri)

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea amenajării de noi locuri de joacă pentru copii, reparării şi întreţinerii celor existente, precum şi necesitatea amenajării de parcuri şi întreţinerea celor existente;

            In conformitate cu art.89 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 - lege privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.104/1998 - astfel:

“ Se aprobă asocierea directă a Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu agenţii economici în vederea realizării de parcuri şi locuri de joacă pentru copii, modernizarea şi întreţinerea celor existente”.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice, S.A.U. şi S.A.T.

 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.236

din 21 decembrie 1998