Hotărârea nr. 229/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna septembrie 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna septembrie  1998

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.174/1993 privind stabilirea preţurilor la unele produse şi servicii destinate populaţiei în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat, a Circularei Ministerului de Finanţe nr.46260/1993 şi a Legii nr.4/1995, a H.C.L.nr.58 din 31.03.1997;

            Având în vedere decontul prezentat de R.A.T.C.Iaşi pentru decontarea subvenţiilor la transportul urban de călători;

            Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat la nr.58142 din 18.11.1998 privind verificarea decontului prezentat de R.A.T.C.Iaşi;

            Având în vedere avizul Oficiului Concurenţei din 31.01.1998 de modificare a preţurilor începând cu luna februarie 1998;

            Având în vedere avizul favorabil al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi privind aprobarea subvenţiilor pe luna iunie 1998;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă subvenţiile prin transfer de la bugetul de stat în cuantum de 50% pentru activitatea de transport urban de călători la R.A.T.C.Iaşi alocat asupra cheltuielilor materiale, de funcţionare şi exploatare pentru luna septembrie 1998 în sumă de 2.379.727.500 lei.

            Art.2 Se aprobă subvenţiile prin transfer de la bugetul de stat până la nivelul tarifelor a costurilor aferente călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază de gratuitate, conform legii: invalizi de război, veterani de război, văduve de război, pensie la urmaş, urmaşii eroilor martiri ai Revoluţiei pentru luna septembrie  1998 - în sumă de  415.720.000 lei.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice, R.A.T.C. şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.229

din 21 decembrie 1998