Hotărârea nr. 226/1998

HOTĂRÂRE privind necesitatea şi oportunitatea prestării de către unele categorii de personal din cadrul R.A.T.C.Iaşi de ore în afara programului normal de lucru

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind necesitatea şi oportunitatea prestării de către unele categorii de personal din cadrul R.A.T.C.Iaşi de ore în afara programului normal de lucru

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere buna desfăşurare a activităţii de transport în comun şi asigurarea unor servicii prompte şi de calitate publicului călător de către R.A.T.C.Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.118, lit.b şi art.119 din Codul Muncii, referitoare la posibilitatea efecturării de ore suplimentare până la limita maximă de 360 de ore pe an de persoană;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă efectuarea de ore suplimentare pentru următoarele categorii de

personal : şoferi, vatmani, şoferi marfă, şoferi autoturisme.

            Art.2 Serviciile funcţionale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi şi Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.226

din 21 decembrie 1998