Hotărârea nr. 224/1998

HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei locale de salubritate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxei locale de salubritate

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea salubrizării municipiului Iaşi pentru asigurarea unui ambiental civilizat şi prevenirii îmbolnăvirii populaţiei;

            Având în vedere Direcţia de Administrare a Domeniului Public - serviciu public autofinanţat, prestează acest serviciu, de care beneficiază toată populaţia municipiului Iaşi precum şi agenţii economici;

            In conformitate cu art.49  din Legea nr.27/1994 lege a taxelor şi impozitelor locale aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.66/1998 şi art.20 lit.f din Legea nr.69/1991 lege privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Incepând cu anul fiscal 1999 se instituie taxa de salubritate care va fi în cuantum de :

- 5701 lei/persoană/lună (TVA inclus);

- 75.256 lei/m3  /lună gunoi - agenţi economici/an (TVA inclus).

            Art.2 Taxa de salubritate va fi colectată de către Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Direcţia Finanţelor Publice, lunar, dar nu mai târziu de ultima zi a fiecărei luni pentru luna precedentă.

            Art.3 In caz de neplată a taxei pentru salubrizare la termenul stabilit prin prezenta hotărâre se vor aplica penalităţile prevăzute de lege.

            Art.4 Sumele rezultate din colectarea taxei de salubritate va avea afectaţie specială, fiind destinată salubrizării municpiului Iaşi.

            Art.5 Prezenta hotărâre se comunică :

- Primarului Municipiului Iaşi;

- Prefectului Judeţului Iaşi;

- Direcţia de Administrare a Domeniului Public;

- Direcţiei Economice;

- Direcţiei Finanţelor Publice.

            Art.6 Prezenta hotărâre va fi publicată în mass media.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.224

din 21 decembrie 1998