Hotărârea nr. 221/1998

HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie de la R.A.Termoficare Iaşi

MUNICIPIULUI IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie de la R.A.Termoficare Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere managerul R.A.Termoficare Iaşi şi-a înaintat demisia din funcţia de preşedinte a Consiliului de Administraţie de la R.A.Termoficare Iaşi;

            Având în vedere prin Dispoziţia nr.1819 din 27 noiembrie 1998  a fost numit în conformitate cu prevederile Legii nr.66/1993 privind legea contractului de management, în funcţie de director - domnul ing.Zlăvog Ioan;

            Având în vedere în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.30/1997 devenită Legea nr.207/1997, Consiliul Local al Municipiului Iaşi este competent ca până la ocuparea prin concurs a funcţiei de manager numească cu delegaţie o persoană dintre membri Consiliului de Administraţie îndeplinească funcţia de manager;

            In temeiul art.20 lit.i şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică Hotărârea nr.118/19 iunie 1998  în sensul se înlocuieşte domnul ing. DUBET ARCADIE cu domnul ing. ZLAVOG IOAN.

            Art.2 Se delegă domnul ing.Zlăvog Ioan îndeplinească funcţia de manager al R.A.Termoficare Iaşi, pe o perioadă de 4 luni,  până la ocuparea postului prin concurs organizat în conformitate cu prevederile Legii nr.66/1993.

            Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului Municipiului Iaşi;

- Prefectului Judeţului Iaşi;

- R.A.Termoficare Iaşi;

- Dl.ing.Zlăvog Ioan

- Dl.ing.Dubeţ Arcadie

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR,

            Pincu Kaiserman                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.221

din 21 decembrie 1998