Hotărârea nr. 216/1998

HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal prin demisie al domnului POPESCU LAURENTIU din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier municipal prin demisie al domnului

POPESCU LAURENTIU din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea domnului Popescu Laurenţiu înregistrată sub nr.58769 din 23 noiembrie 1998, prin care solicită aprobarea demisiei din funcţia de consilier municipal;

            In temeiul art.19 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            ARTICOL UNIC : Cu data prezentei încetează mandatul de consilier municipal prin demisie al domnului POPESCU LAURENTIU din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      Pincu Kaiserman                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.216

din 21 decembrie 1998