Hotărârea nr. 210/1998

HOTĂRÂRE privind trecerea Editurii "Junimea" Iaşi în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi prin preluarea finanţării acestei instituţii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea Editurii “Junimea” Iaşi

 în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, prin preluarea finanţării acestei instituţii

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere memoriul depus de membrii Consiliului de administraţie - Editura “Junimea” Iaşi, prin care solicită Consiliului Local al Municipiului Iaşi preluarea finanţării totale a acestei instituţii.

            Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice nr.189/1998;

            In temeiul dispoziţiilor art.20 lit.n şi art.28 din Legea nr.69/1991, republicată în anul 1996, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Incepând cu data de 1.01.1999 Editura “Junimea” Iaşi va trece în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi - fiind un serviciu public parţial autofinanţat-parţial finanţat de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

            Art.2 Consiliul Local al Municipiului Iaşi va finanţa parţial activitatea Editurii “Junimea” Iaşi prin cheltuielile salariale conform anexei.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Stefan Hanganu                                                         cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.210

din 16 noiembrie 1998