Hotărârea nr. 207/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Iaşi în calitate de membru fondator la capitalizarea iniţială a Băncii Române de Credit Local

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Iaşi în calitate de membru fondator la capitalizarea iniţială a Băncii Române de Credit Local

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi documentaţia anexată, prin care se solicită aprobarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi privind intenţia de participare ca membru fondator la capitalizarea iniţială a Băncii Române de Credit Local şi valoarea capitalului subscris;

            Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice nr.189/1998;

            In temeiul dispoziţiilor art.20 lit.h şi art.28 din Legea nr.69/1991republicată în anul 1996, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă participarea ca membru fondator a Consiliului Local al Municipiului Iaşi la înfiinţarea Băncii Române de Credit Local şi la finanţarea iniţială.

            Art.2 Valoarea capitalului subscris va fi stabilită după aprobarea bugetului pe anul 1999.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR,

            Stefan Hanganu                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.207

din 16 noiembrie 1998