Hotărârea nr. 205/1998

HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr.1 din H.C.L.209/12.12.1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei nr.1 din H.C.L.209/12.12.1997

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Administrare Patrimoniu;

            Având în vedere prevederile art.20 lit.f din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Incepând cu data prezentei se completează anexa 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.209/12.12.1997 în sensul se stabileşte taxă grup sanitar din Piaţa Alexandru cel Bun - 1.000 lei/persoană.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Administrare Patrimoniu.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Stefan Hanganu                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.205

din 16 noiembrie 1998

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                   

 

                                                                                                            ANEXA

                                                                                    la Hotărârea nr.204 din 16 noiembrie 1998

 

 

 

 

 

TABEL

cuprinzând membrii comisiei de licitaţie în vederea adjudecării proiectării obiectivului “MODERNIZARE BAZAR”

 

 

 

 

 

 

Preşedinte                    Viceprimar, ec.Vasile Dumitriu

Membri                        Delegat MLPAT

                                    Secretar CL, cons.jr.Lenuţa Milatinovici

                                    Director Economic, ec.Gâlcă Georgeta

                                    Director Tehnic, ing.Radu Onofrei

                                    Director Administrare Pieţe, ec.Maria Ailoaie

                                    Consilier, ing.Aurel Crudu

                                    Consilier, arh.George Carapanu