Hotărârea nr. 204/1998

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică pentru atribuirea în folosinţă a terenurilor de pe raza BAZARULUI în vederea construirii de spaţii comerciale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică pentru atribuirea în folosinţă a terenurilor de pe raza BAZARULUI, în vederea construirii de spaţii comerciale

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului;

            Având în vedere certificatul de urbanism nr.2626 din data de 10.XI.1998, privind obiectivul “MODERNIZARE BAZAR SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE”;

            Având în vedere prevederile art.84 din Legea nr.69/1991 republicată şi completată în anul 1997;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.3/1998 privind impozitele şi taxele locale;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 republicată şi completată în anul 1997 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică cu strigare pentru atribuirea în folosinţă a terenurilor de pe raza BAZARULUI, în conformitate cu certificatul de urbanism nr.2626 din data de 10.XI.1998 în vederea construirii de spaţii comerciale în conformitate cu proiectul avizat.

            Art.2 Preţul de pornire a licitaţiei va fi de 33.600 lei/mp./lună.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de Patrimoniu şi Direcţiei de Control pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Stefan Hanganu                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.204

din 16 noiembrie 1998