Hotărârea nr. 201/1998

HOTĂRÂRE privind execuţia obiectivului "MODERNIZAREA SI EXTINDEREA PIETII AGROALIMENTARE ALEXANDRU CEL BUN - MUNICIPIUL IASI"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind execuţia obiectivului

MODERNIZAREA SI EXTINDEREA

PIETII AGROALIMENTARE ALEXANDRU CEL BUN - MUNICIPIUL IASI

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că “Modernizarea Pieţii Alexandru cel Bun a început în anul 1998 cu executarea de spaţii comerciale şi că executarea acestor spaţii s-a făcut de către câştigătorul licitaţiei, angajat de Primăria Municipiului Iaşi, S.C.Conest S.A., se impune din punct de vedere tehnic ca lucrările de utilitate publică să fie executate de către acelaşi constructor;

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă executarea obiectivului de investiţii “MODERNIZAREA SI EXTINDEREA PIETII AGROALIMENTARE ALEXANDRU CEL BUN - MUNICIPIUL IASI”

            Art.2 Se aprobă ca lucrarea să fie făcută de acelaşi executant câştigător al licitaţiei organizate pentru spaţiile comerciale din Piaţa Alexandru cel Bun.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Stefan Hanganu                                                         cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.201

din 16 noiembrie 1998