Hotărârea nr. 2/1998

HOTĂRÂRE privind scoaterea din patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă precum şi schimbarea destinaţiei unor spaţii din fondul imobiliar de stat

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă precum şi schimbarea destinaţiei unor

 spaţii din fondul imobiliar de stat

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul înregistrat sub nr.80994/05.12.1997 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere prevederile Legii nr.112/1995;

            Având în vedere prevederile Legii nr.114/1996 şi art.480 din Codul Civil;

            În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă din anexa 1, se scot din patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.2 Spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă din anexa nr.2, vor reveni la destinaţia iniţială de spaţii de locuit.

            Art.3 Se schimbă destinaţia de spaţiu de locuit de la adresa: str.Păcurari nr.29, în spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă.

            Art.4 Spaţiile cuprinse în anexa nr.3, vor trece de la Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat la Direcţia Patrimoniu.

            Art.5 Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat - Serviciul administrare spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă, Serviciul locuinţe şi Direcţiei Patrimoniu.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                 Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.2

din 26 ianuarie 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

     ANEXA NR.1

la Hotărârea nr.2 din 26 ianuarie 1998

 

 

 

L I S T A

spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă ce se scot din patrimoniul

Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

 

 

 

 

1.Imobilul din B-dul Ştefan cel Mare nr.26, în baza Hotărârii Judecătoreşti nr.11/1998 şi sentinţei civile nr.11183/28.10.1996.

 

2. Imobilul din str.Sărăriei nr.38, în baza Hotărârii nr.274/05.06.1997 a Comisiei Judeţene de aplicare a Legii nr.112/1995.

 

3. Imobilul din str.N.Gane nr.9, în baza Hotărârii nr. 274/05.06.1997 a Comisiei Judeţene de aplicare a Legii nr.112/1995.

 

4. Imobilul din str.V.Conta nr.22, în baza contractului de vânzare cumpărare nr.193/1997.

 

5. Imobilul din str.Spital Paşcanu nr.2, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al R.A.Citadin din 2.04.1996.

 

6. Imobilul din str.Colonel Langa nr.1, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.113/28 octombrie 1996.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                  Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA NR.2

la Hotărârea nr.2 din 26 ianuarie 1998

 

 

 

 

L I S T A

spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă ce au fost folosite de către asociaţiile de locatari şi revin la destinaţia iniţială de locuinţă

 

 

 

1.  Str.Păcurari nr.158, ap.1, parter - supr. =  38,45 mp

2. Str.Păcurari nr.3, bl.760, cs.B, ap.2, parter - supr. =  22,20 mp

3. Str.Buridava nr.15, bl.B1-3, sc.B, ap.4, parter - supr. =  46,60 mp

4.Str.Ciric nr.40, bl.V2-2, cam.9, parter - supr. = 13,36 mp

5. Str.Muşatini nr.15, bl.P5, sc.B, et.2, ap.4 -supr.  =  24,25 mp

6. Str.Roman Vadă nr.14, bl.S6, ap.2, parter - supr. = 12,09 mp

7. Str.Roman Vodă nr.14, bl.S6, ap.6, parter - supr. = 12,09 mp

8. Str.Roman Vodă nr.3, bl.S1, ap.20, parter - supr. = 11,35 mp

9. Şos.Naţională nr.42A, bl.F1, ap.3, parter - supr. =  22,60 mp

10. Str.Radu Vodă nr.10, bl.767. sc.B, parter - supr. = 35,75 mp

11. Str.Cetăţuia nr.3, bl.760, sc.B, ap.2, parter - supr. = 32,94 mp

12. Str.Basarabi nr.11, bl.Q3, ap.20, parter - supr. =  21,80 mp

13. Str.Ciurchi nr.117D, bl.C1 bis, ap.7, parter - supr. = 16,00 mp

14. Str.Plăieşilor nr.9, bl.Q1, ap.12, parter - supr. =  22,89 mp

15. Str.Roman Vodă nr.3, bl.S1, ap.3, parter - supr. = 12,09 mp

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                  Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

     ANEXA NR.3

la Hotărârea nr.2 din 26 ianuarie 1998

 

 

 

 

L I S T A

spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă ce se transferă de la D.A.F.I.S. la

Direcţia de Patrimoniu

 

 

 

 

 

1. Str.Sărăriei nr.143

            Spaţiul a fost deţinut în baza unui contract de închiriere de C.M.M.”SALTEX” (S construită - 377,51 mp. + S teren neamenajat - 885,30mp.) şi de S.C.”GALATEANU ELFI”S.R.L. ( S construită - 2207 mp. + S teren amenajat - 216,68 mp. + S teren neamenajat - 393,39 mp.). Începând cu data de 01.10.1996 a fost preluat de Direcţia de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi. Spaţiul figurează sub nr. de inventar 1902306 şi are o valoare de 350.613 lei.

 

 

2. Str.V.Conta nr.23

            Spaţiul a fost deţinut în baza unui contract de închiriere de S.C.”COMPIATA”S.R.L., fiind folosit drept camera de taxare (S - 6,45 mp.). Figurează sub nr. de inventar 190799 şi are o valoare de 59.527 lei.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                 Cons.jr.Lenuţa Milatinovici