Hotărârea nr. 198/1998

HOTĂRÂRE privind repartizarea către DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI IASI a unor spaţii necesare funcţionării acesteia

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea către DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI IASI a unor spaţii necesare funcţionării acesteia

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/14.10.1998 - lege privind finanţele publice locale;

            Având în vedere referatul 114854/11.11.1998 întocmit de Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Spaţiile necesare funcţionării DIRECTIEI FINANTELOR PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI IASI,  vor trece fără plată în folosinţa acesteia.

            Art.2 Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat va preda spaţiile necesare bunei funcţionări a DIRECTIEI FINANTELOR PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI IASI prin dispoziţia Primarului Municipiului Iaşi.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat şi Direcţiei Finanţelor Publice Locale a Municipiului Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Stefan Hanganu                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.198

din 16 noiembrie 1998