Hotărârea nr. 197/1998

HOTĂRÂRE privind şcolarizarea de noi cadre necesare DIRECTIEI FINANTELOR PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind şcolarizarea de noi cadre necesare

DIRECTIEI FINANTELOR PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI IASI

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.69 din Legea nr.27/1994 aşa cum a fost modificată prin O.G.nr.61/1997;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere referatul de specialitate al Biroului Personal din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.44 lit.”u” din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă şcolarizarea de noi de cadre necesare bunei funcţionări a DIRECTIEI FINANTELOR PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI IASI.

            Art.2 Scolarizarea se va face în cadrul Primăriei Municipiului Iaşi de către specialiştii DIRECTIEI FINANTELOR PUBLICE IASI.

            Art.3 Pentru şcolarizare se vor putea înscrie persoanele care au studii de regulă economice,  medii şi/sau superioare, care vor participa la concursul organizat conform legii pentru ocuparea posturilor DIRECTIEI FINANTELOR PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI IASI.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată DIRECTIEI FINANTELOR PUBLICE IASI, Direcţiei economice şi Biroului personal.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR,

            Stefan Hanganu                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.197

din 16 noiembrie 1998