Hotărârea nr. 196/1998

HOTĂRÂRE privind înfiinţarea DIRECTIEI FINANTELOR PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea

 DIRECTIEI FINANTELOR PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.69 din Legea nr.27/1994 aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.61/1997 - conform căreia Consiliile Locale sunt obligate să-şi organizeze compartimente proprii de specialitate, în scopul stabilirii, constatării, urmăririi şi încasării impozitelor şi taxelor locale, a majorării de întârziere precum şi a amenzilor precum şi altor resurse financiare, ce se fac venituri la bugetul local în conformitate cu Legea nr.189/1998 -  privind  finanţelor publice locale;

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Incepând cu data de 1 ianuarie 1999 se înfiinţează DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI IASI, compartiment specializat în stabilirea, constatarea, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, a amenzilor venit la bugetul local şi a tuturor veniturilor care în conformitate cu Legea finanţelor publice locale nr.189/1998 sunt venituri ale bugetului local.

            Art.2 Organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de funcţionare va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Iaşi la şedinţa ordinară a lunii decembrie.

            Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 1 ianuarie 1999.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                         SECRETAR,

            Stefan Hanganu                                                         cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.196

din 16 noiembrie 1998