Hotărârea nr. 193/1998

HOTĂRÂRE privind finanţarea publicării cărţii "DOCUMENTE PRIVITOARE LA ISTORIA IASILOR" (VOL.I - III)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind finanţarea publicării cărţii

 “DOCUMENTE PRIVITOARE LA ISTORIA IASILOR”

 (VOL.I - III)

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           

            Art.1 Se aprobă  finanţarea publicării cărţii “DOCUMENTE PRIVITOARE LA ISTORIA IASILOR” (Trei volume), autor Ioan Caproşu.

            Art.2 Plata sumei de 150.000.000 lei necesari pentru publicarea cărţii se va face din contul nr.5004024541580 deschis la Trezoreria Iaşi.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Petru Focşa                                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.193

din 26 octombrie 1998